ramumas reikšmė

Kas yra ramumas? ramùmas sm. (2) DŽ; PK53,111 → ramus: 1. Ežero ramumas akyse buvo sudrumstas rš. 2. Par tą ramùmą i užsisėdėjo (ilgai nepradėjo vaikščioti) Lpl. Tai žalumas žolelės, tai ramumas jautelių LTR(Dkk). Iš didelio ramùmo juoktis pradėjo drūtai Mlk. 3. Ramumas neapsakomas, net ausys cypia Žem. Bus blogai, veselninkai girti neduos mums ramumo Sln. Užburia, būdavo,tave vakaro ramumėliu J.Paukš. ^ Graži diena darbu, naktis ramumu KrvP(Drs). 4. Vaiką tura, ramùmo nebė[ra] Šv. Parvažiavo numie ans, nėkur nėr ramùmo Žr. Girtas pareina namo ir neduoda draugei (šeimai) ramùmo Dv. Kai ištekėjau, vaikai sirgo – neturėjau ramùmo Skdt. Noras regėti svetimus kraštus nedavė man ramumo J.Balč. Sąžinės ramumas atstos visas žemės gėrybes rš. Lyg tarytum ramùmas teip dūšion intslinko, kad net dūšia kaip varpa pribrendus nulinko A.Baran. Sapnų be kančios ir ramumo saldaus taip alksta pavargėliai žmonės Mair. Jis visada išlaiko dvasinį ramumą rš. Ramùmas sielos yra įgaminamas pačiu tikėjimu DP436. Duokite man šventą ramumėlį, man Baltramiejus gana geras gaspadorius Tat. Nėra ramùmo (neramūs laikai), niekas negali žinot, kaip bus Krm. ^ Ramumas peni, nesutikimas naikina LTR(Žg). 5. Čia va savo daržely man visas ramùmas Smal. Aš nesuprantu, koks te ramùmas žmogui kito proca gyvent Lkm. Argi ramùmas, kad reikia prašyti duonos? Rm. Sodas – didžiausias ramùmas Ėr. Namai iš vidaus ramùmo neturi Švnč. Prapuolo visas oro ramùmas BM440(Kp). Ramùmas vakaro! Dbk. Ramus vakaras pavasarėlio, kvepia sodeliai, daug ramumėlio LTR(Upn). 6. SD164 Kas tau za ramùmas, kad tu giedi atskėlęs? Mlt. Kur eina, te gieda: ramumè prapuolęs Pmg. Ė ramùmas svieto! Ign. Visas ramùmas iš degtinės Šmn. Gieda paukšteliai iš ramumelio, kvepia sodeliai iš gardumelio (d.) Švnč. Oi būdavo, būdavo iš mūsų šilelio didžiausio patogumo, gražaus ramumė̃lio! A.Baran. O džiaugsmas ir ramumas bus tau, ir daug džiaugsis iš jo gimimo Ch1Luk1,14. 7. → ramus 9: Indėsiu pečiuj, kiek apramės. – Ai, menkas tę ramùmas! Krok.

ramumas sinonimai

Ką reiškia žodis ramunaičiai? Visi terminai iš raidės R.