skubėti reikšmė

Kas yra skubėti? skubė́ti, skùba, -ė́jo intr. Rtr, Š, DŽ, NdŽ; I, M, LL169, Ser, skūbė́ti BzF171 1. Ch11PvK15,34 stengtis greitai ką padaryti, atlikti: Skubù į darbą, t. y. ninku J. Tatai toks ūkininkas buvo, didliai baisiai skubė́jo į darbą pulti Gršl. Kurs skùba rėdyti į kelionę, tas rangus J. Motriškos lig Gavėnės kuls, nu kovo penkioliktos mes, aus, skubė́s Gd. A tu skūbì? Prk. Jug visų supuvo šienas, skùba čia šienauti Jdr. Ievos žyda – skubė́kiam sėti avižas Pln. Ale skubė́si rytmetė[je], jerau: čia reik pusrytį išvirti, čia vaikis i piemuo – visus pašerti, aprūpinti Sd. Kai skubi, tai ir nesiseka LTR(Kš). Skubu atrašyti į Tamstos laišką J.Jabl. Parvykęs namo, jis neskubėdamas išlipo iš vežimo P.Cvir. Suskambino pietums, grėbėjai atleido skubėję Žem. Pasklidusios po ganyklą karvės lupa žolę su rasa, nepakeldamos galvų, skubėdamos V.Bub. Ji visuomet skuba ir niekuomet nesuspėja rš. Žinai, pirmu jau į tą mokyklą taip jau neskubė́jo leisti Kv. Visi spaustuvių specialistai neskubėjo atskleisti savo darbo paslapčių. Bijojo jaunųjų pralenkiami J.Balt. | tr.: Dabar jau skubėkit pusrytį J.Jabl(Žem). | prk.: Ruduo skubėjo rinkti nuo medžių paskutinius lapus J.Gruš. Pavasarėjanti saulutė ne taip beskubėjo į laidą rš. Gali duoti su trinka į raudoną molį – neskuba sutrūkti Šts. Žydėkit, skubėkit, žali žolynėliai, ba jau ir ateina šaltas rudenėlis (d.) Kb. ^ Skubėk, jei nori sugaišti Sch96(Rg). Neskubėk, darbo imdamasis, skubėk, darbą pradėjęs LTR(Vl). Kam skubėt – mūsų diena, mūsų naktis LTsV361(Plng). Skubėk: ir ši diena būs su vakaru LTR(ž.). Ko teip skubi – jug ne varpa linksta Dr. Tik blusą gaudyti reikia skubėti rš. Skubù skubù, galva šlapia (taip erzinama raginantį skubėti) Krš. Jeigu taip skubė́si, niekur nepaspėsi Upn. Ateina neskubėdamas, išeina nelydimas KrvP(Ut). | refl. I: Nesiskubėdami išsitraukia avinmašnius ar paršiapūslius su smirdančiu bakūnu Vaižg. Nesiskubėkita, lis dar negreitai V.Krėv. nesiskubėtinai adv. I. 2. Als, Šts skubiai eiti, važiuoti, plaukti: Ir jie skubėjo gelbėti J.Jabl. Ko teip skubì kaip velnias peklos gesinti? Slnt. Skuba kaip biesai į Šatriją Žr. Kur teip skubì, ka aš tavęs niekaip privyt nepriveikiu?! Skrb. Ir Joniukas jau greitais, tvirtais žingsniais skuba miestelin, kuone tekinas J.Bil. Saulutė leidžias vakaruos; skubėk namo, skubėk, Kastyti! Mair. Sakė graudžius pamokslus, kurių tūkstančiai žmonių skubėjo klausyti M.Valanč. O traukinys vis bėgo ir skubėjo į priekį rš. | prk.: Po ledu skuba vanduo. Greit atbus upės rš. Skuba pažemiu išdrikę debesys rš. Visur taip nyku, tik šuoliais pilkos dienos skuba rš. | refl. prk.: Skubasi vanduo nuo kalno JD332. 3. užbėgti (apie laikrodį): Laikrodis penkiomis minutėmis (penkias minutes) skùba DŽ1. \ skubėti; atskubėti; įskubėti; išskubėti; nuskubėti; paskubėti; parskubėti; praskubėti; priskubėti; suskubėti; užskubėti

skubėti sinonimai

skubėti antonimai

skubėti junginiai

  • (pa)skubėti, (pa)skubėti, pasiskubinti
Ką reiškia žodis skucka? Visi terminai iš raidės S.