stovėti reikšmė

Kas yra stovėti? 1. būti stačiam, laikantis ant kojų, nejudėti, neiti iš vietos 2. būti vertikalioje padėtyje, laikantis ant galvos ar rankų 3. būti pastatytam 4. pajėgti būti stačiam, laikytis ant kojų 5. atsistojus, sustojus laukti 6. būti kur , atliekant kokį darbą, vykdant kokią užduotį, pavedimą 7. eiti kokias pareigas, būti parsisamdžius, tarnauti 8. būti pasikėlusiam, pasistojusiam 9. būti nelanksčiam, sustirusiam 10. būti kur padėtam, laikomam 11. užimti 12. būti tam tikroje vietoje įkurtam, pastatytam, išaugusiam, atsiradusiam užimti tam tikrą plotą 13. laikytis iškilusiam 14. būti nedirbamam, nenaudojamam, nevartojamam 15. būti užtrūkusiai, neduoti pieno 16. laikytis tinkamam, nekeičiant savybių, negendant, ilgai tverti 17. klojėtis 18. darytis skaidriam, skiriantis nuosėdoms 19. būti užšalusiam 20. neaugti 21. nesikeisti 22. tęstis, trukti, laikytis 23. kurį laiką išlikti 24. atkakliai laikytis , atremti puolimą, nesitraukti 25. būti priešingai nusistačiusiam 26. gyventi kur, įsikurti 27. gyventi kurį laiką, apsistoti 28. būti, laikytis kokioje būklėje, būsenoje, padėtyje 29. būti, egzistuoti 30. įvykti 31. būti kieno pusėje, palaikyti, remti 32. būti atsakingam 33. laikytis 34. kreipti dėmesį į ką, vertinti 35. būti priklausomam nuo ko 36. užsiimti kuo 37. būti vertam, prilygti savo verte 38. būti vertinamam 39. kainuoti 40. turėti reikšmę, būti svarbiam 41. tvirtai laikytis, turėti tvirtą pamatą 42. būti nuolat prisimenamam 43. būti matomam 44. mieste iš atlyginimo gyventi 45. primygtinai, priverstinai reikalauti 46. šykštauti 47. būti pasiruošusiam kur išvykti 48. nemalonu, nesmagu 49. versti dirbti 50. nuolat kalbėti apie ką 51. būti apkalbamam 52. versti skubėti, pristojus raginti 53. sekti, saugoti 54. pradėti savarankiškai gyventi 55. būti pasirengusiam 56. raginti dirbti 57. būti pasiruošusiam greitai iškeliauti 58. gerai užderėjo 59. būti visą laiką mintyse 60. atrodyti 61. labai nerimauti, baugštytis 62. aišku, suprantama, akivaizdu 63. be nieko, be jokio turto 64. visiškai 65. visai suaugęs 66. nepasirengus 67. su viskuo, viską paėmus 68. nieko neturi 69. slėgti, varginti 70. savarankiškai gyventi 71. kelti nerimą, rūpestį 72. nežiniadaryti 73. siaubas ima 74. būti arti, greitai įvykti 75. būti nekviestam prie stalo 76. tesėti pažadą 77. kilti nuojautai 78. teikti nerimą, rūpestį 79. šiurpas ima, baisu 80. slapta remti, palaikyti, nurodinėti 81. būti arti, greit įvykti 82. būti arti kokios grėsmės, pavojaus 83. rūpi, norisi kalbėti

stovėti sinonimai

stovėti junginiai

  • (užsi)stovėti, stovėti atsigręžus, stovėti eilėje, stovėti laisvai, stovėti nugara į ką, stovėti prie šono, stovėti prieš
Ką reiškia žodis stovėtojas? Visi terminai iš raidės S.
Draugai
Vertimas internete