remti reikšmė

Kas yra remti? 1. dėti ramstį, spirti 2. būti ramsčiu, laikyti 3. naudotis kokiu ramsčiu 4. galėti pastovėti, laikytis 5. galėti išlaikyti 6. pajėgti veikti būti tvirtam 7. statyti, dirbti 8. įsispyrus versti, griauti 9. atstumti, sulaikyti 10. spausti, besti 11. būti prie pat ko, siekti, liestis 12. aukštai iškilus, siekti 13. diegti, durti 14. ištikti 15. teikti paramą, šelpti, padėti 16. turėti šiokios tokios paspirties iš ko, laikytis kuo 17. pritarti, palaikyti 18. pasitikėti 19. grįsti 20. turėti ką pagrindu 21. vadovautis 22. priešintis, kovoti, grumtis 23. ginčytis, prieštarauti 24. spirti, versti, reikalauti 25. pradėti 26. kibti prieš, nepasiduoti 27. versti ką padaryti 28. įsigalėti, įsitvirtinti 29. stiprus, pajėgus

remti sinonimai

remti junginiai

  • (pa)remti, prisidėti prie, (pa)remti, užstoti, at(si)remti, pa(si)remti, apramstyti, remti finansiškai
Ką reiškia žodis remtinis? Visi terminai iš raidės R.
Draugai
Vertimas internete