spirti reikšmė

Kas yra spirti? 1. smogti, mušti koja 2. turėti įprotį smogti koja 3. smogiant koja, stumti iš vietos tolyn 4. kišti, statyti 5. įstatytą, įkištą išmauti, ištraukti 6. minti 7. stumti, mesti iš vidaus atgal 8. stumti, spriegti spyruokliuojant 9. atšokti 10. susitelkus, susigrūdus stumti, spausti 11. puolant spausti, versti trauktis 12. stengtis pašalinti, išstumti 13. dėti ramstį, remti spyriais 14. remtis, stengiantis išsilaikyti 15. liesti, siekti, remti 16. diegti, durti, remti 17. eiti pridurmais, kilti tuoj po ko 18. skleisti, mesti spindulius 19. gelti, kąsti 20. sparčiai, greitai eiti, bėgti 21. godžiai valgyti, ėsti, gerti 22. sunkiai nešti, vilkti 23. reikalauti, versti, ragintidaryti 24. ginti, varyti tolyn 25. veržtis, brautis 26. stengtis 27. priešintis, nesutikti, spyriotis 28. gintis, laikytis 29. ginčytis 30. varžytis, kovoti dėl ko 31. didžiuotis 32. labai sunku 33. bėgti 34. viskam negabus, nesumanus, ištižęs 35. išvyti, išvaryti 36. griežtai atsisakyti 37. iš visų jėgų stengtis 38. šaunus, sumanus, apsukrus 39. labai panašus 40. greit gims 41. mirti 42. versti nusileisti, pasiduoti 43. knietipasakyti 44. piktai atšauti, atsakyti

spirti sinonimai

spirti junginiai

  • (į)spirti
Ką reiškia žodis spirtis? Visi terminai iš raidės S.