klausimas reikšmė

Kas yra klausimas? 1 klausìmas sm. (2) J, DŽ, kláusimas (1) → klausti 1: Te nėra klausìmo (neklaus, ar nori, ar nenori) Lp. Per ilgą klausìmą pasakė, kad turia vilko uodegą Ob. Vieni sakiniai yra pasakojimo, kiti geidimo, klausimo Jn. Ilgai žiūrėjo Naimiui į akis, lyg norėdamas įsitikinti jo klausimo nuoširdumu J.Balt. ^ Dievo davims, blozno klausìms Sch77.
2 kláusimas sm. (1) DŽ; SD57,312, R, kláusymas (1) K, Kp; M 1. kreipimasis, reikalaujantis atsakymo ar paaiškinimo: Vyrų klausimams nebuvo galo P.Cvir. Jo žodžiuose glūdėjo tartum klausimas rš. Ant (in, į) mano klausimė̃lį ar atsakysi? J. Koks kláusimas, toks ir atsakymas Sch84. Karalius paklausė antro klausimo: kiek aš esmu vertas? BM132. Ant tuščių klausimų nėra atsakymų VP5. Tautystės klausymas tegali būti išspręstas tiktai kalbos duomenimis K.Būg. Aš neketinu Tamstos apkaltinti, aš tik noriu klausimą paaiškinti Blv. Tat išguldęs, atsakau ant klausimo P. Ant to ... klausimo Augustinas atsako DP538. 2. uždavinys, problema: Valstiečių klausimas yra vienas iš aktualiausiųjų leninizmo klausimų (sov.) rš. Tarybų Sąjungoje tautų bendradarbiavimo klausimas išspręstas geriau, negu bet kurioje kitoje valstybėje (sov.) sp. Nei kiek nenusikreipėva, ale prisiartinova prie pat klausimo branduolio Blv. Buvo dar svarstyta kai kurie smulkesni ekonomijos ir administracijos pobūdžio klausimėliai LTII614.

klausimas sinonimai

klausimas antonimai

klausimas junginiai

  • Armėnijos klausimas, Kurdistano klausimas, Palestinos klausimas, Tibeto klausimas, Vakarų kranto klausimas, ginčijamas klausimas, suktas klausimas
  • Armėnijos klausimas, Kurdistano klausimas, Palestinos klausimas, Tibeto klausimas, Vakarų kranto klausimas, ginčytinas tarptautinis klausimas
  • Alandų klausimas, Grenlandijos klausimas, Klaipėdos klausimas, Sudėtinis klausimas, Šlėzvigo klausimas, Špicbergeno klausimas
Ką reiškia žodis klausingas? Visi terminai iš raidės K.