uždavinys reikšmė

Kas yra uždavinys? uždavinỹs sm. (34b) Rtr, FT, PolŽ168; LL303, ūždavinỹs (34a) 1. Š, Vd užduotas, pavestas darbas, pavedimas, įpareigojimas: Atliko visus ùždavinius DŽ1. Jeigu padarysi karalaitės šituos uždavinius, tai tada karalaitė už tavę eis LTR. 2. būtinas atlikti reikalas, siekimas, tikslas: Mokslo uždavinỹs KŽ. Bet mūsų uždavinys yra pažinti visi tie gyvulėliai, kurie gyvena su mumis arba šalia mūsų J.Jabl. Mokymas gerokai skiriasi nuo auklėjimo savo uždaviniais, turiniu ir metodais rš. Vienas svarbiausių praktinės stilistikos uždavinių – padėti ugdyti kalbos kultūrą rš. Liaudies valdžios saviraiška yra pagrindinis Sąjūdžio uždavinys sp. Egzistencija yra uždavinys, pašaukimas, kurį vykdome mes patys A.Mac. 3. FT problema: Sunkiai išsprendžiamas uždavinys DŽ. 4. kas užduota išmokti, atlikti, pamoka, pratimas, užduotis: Iš daugybės tam tikrų uždavinėlių (išrašykite, pabraukite, kryžiukų vietoje pastatykite balsę“ ir t. t.) samprotauju, jog vadovėlis skiriamas daugiausia, šiaip ar taip, pradedamosioms mūsų šių dienų mokykloms J.Jabl. 5. Š, LTEXI599, Upt, Ėr nj. pratimas, kurį reikia išskaičiuoti, išspręsti: Geometrijos, trigonometrijos uždavinys Z.Žem. Uždavinio sprendimas Z.Žem. Uždaviniai laikui išskaičiuoti (laiko skaičiuojami) Z.Žem. Jis išaiškino man šitą ùždavinį BŽ119. Skaičiavimo uždaviniaĩ DŽ. Užduoti kam ùždavinį NdŽ. Uždavinỹs išeina NdŽ. Atvirkštinis uždavinỹs FzŽ. Dar tebebūdamas antrame skyriuje, jis (J.Janonis) jau sugebėdavo išspręsti kai kuriuos ketvirto skyriaus uždavinius LKVIII53. Uždaviniai – gera [fizikos] žinių kontrolės priemonė rš. Uždaviniùkas NdŽ. 6. koks duodamas, skiriamas kiekis, dalis: Aš jiem duodu [pašartę arkliam] po ū́ždaviniu Srj.

uždavinys sinonimai

uždavinys junginiai

  • Algimantas Uždavinys, Ignacas Stasys Uždavinys, Keliaujančio pirklio uždavinys
Ką reiškia žodis uždavinėti? Visi terminai iš raidės U.