mokymas reikšmė

Kas yra mokymas? mókymas sm. (1), mókymos ind. refl. (ž.) 1. SD378, J → mokyti 1: Aukštoji mokykla yra ne tik mokslo, bet ir mokymo įstaiga rš. Žmonių mókymas ataema jam visą čėsą Sv. Jei kas mokina, tepriveizd mokymo BtPvR12,7. Jisai to mókymo nėmaž neprivalė DP64. | refl. SD389: Mokymuisi dabar sudarytos puikiausios sąlygos sp. Ar esi gavęs diržų už mókymos? Krš. ^ Bagostvai ir mókymusi galo nėra Lz. 2. → mokyti 4: Leninizmas yra didis, gyvenimą teigiąs mokymas, nušviečiantis komunizmo statybos kelią (sov.) sp. Jablonskio mokymas – žiūrėti gimtosios kalbos grynumo, neteršti jos įvairiais netaisyklingumais bei žargonybėmis – virto vaisinga tradicija, kuri tebėra gyva iki šiol K.Kors. \ mokymas; apmokymas; įmokymas; išmokymas; pamokymas; pramokymas; primokymas; susimokymas

mokymas sinonimai

mokymas junginiai

  • (ap)mokymas, (išsi)lavinimas, mokymas(is), daugiadalykis mokymas, kalbų mokymas, mokymas darbo laiku, mokymas namie, mokymas(is), nuotolinis mokymas, pasaulietiškasis mokymas, prekybos mokymas, privatus mokymas, profesinis mokymas, programuotasis mokymas, tikybiškas mokymas, tęstinis profesinis mokymas, vairavimo mokymas, žemės ūkio specialybių mokymas
  • daugiadalykis mokymas, kalbų mokymas, mokymas darbo laiku, mokymas namie, nuotolinis mokymas, pasaulietiškasis mokymas, prekybos mokymas, privatus mokymas, profesinis mokymas, programuotasis mokymas, tikybiškas mokymas, tęstinis profesinis mokymas, vairavimo mokymas, žemės ūkio specialybių mokymas
Ką reiškia žodis mokysena? Visi terminai iš raidės M.