priemonė reikšmė

Kas yra priemonė? príemonė sf. (1), prýmonė (ž.) (1) 1. įrankis, įnagis, prietaisas ar šiaip koks daiktas, reikalingas ką darant: Paprasčiausios gaisro gesinimo priemonės yra vanduo, smėlis, cheminiai gesintuvai, kirviai, kabliai rš. Nei kokios prýmonės nėr parsivežties šienuo Akm. Be priemonės plytų nepadirbsi J.Balč. Kitaip vis tiek pražūsi be maisto ir paskutinių išsigelbėjimo priemonių K.Bor. Mokytojai nutarė (nusprendė) tą leidinį tiksiant mokslo priemonei dabartinėse pradžios mokyklose J.Jabl. Iš mokslo priemonių Kražių gimnazija daugiausia galėjo didžiuotis savo biblioteka rš. Vaistas yra priemonė ligai gydyti FT. Įvairių priemonių išgalvota šitiems nenaudėliams naikinti J.Jabl. Príemonės nėra, kad eit jaunyn Brž. Susisiekimo priemonė rš. Priemonės įnagininkas (lingv. įnagininko linksnis, nusakantis darbo įrankį) rš. ^ Su priemone ir tėvą primuši LTR(Pkr). 2. būdas, kelias, veiksmas, kuriuo siekiama tam tikro tikslo: Kritika ir savikritika yra viena iš svarbiausių priemonių liaudies rankose kuriant komunizmą (sov.) sp. Menas yra galinga auklėjimo priemonė rš. Mes ėmėmės visų priemonių, kad ginklų įvežimas į Lietuvą būtų paslaptyje rš. Gausios ir įvairios yra stebuklinių pasakų meninės išraiškos priemonės rš. Iš kitų kalbos dalių daiktavardis išsiskiria ir savita darybos priemonių sistema LKGI162. 3. menas, dailė: Lietuva negalėjo jų apsergėti nuo užmaršties, pastatyti paminklus, vertus naujagadyniškos dailos (priemonės) A1884,67. Gražiomsiomis priemonėmis, lygiai kaip žodžiais, žmogaus dūšia savo jausmus ir dvasiškas gerybes išpasako A.Baran. Davė širdin jo dovaną priemonės statymo namų ir pamokymo kitų Ba2Moz35,33. 4. išmanymas, išmintis, protas: Būtų tatai sava galybe, sava priemone ... įgiję DP464. Liuob darbuosas ir Triūškos nabaštikas, bet ans jau su prýmone (ne taip be proto) Grg. Ašai viską su priemone (galvodamas) dirbu: ko negaliu, ašai vis tiek padarysiu Šln. Jis mūrydavo pečius. Sakydavo [žmonės]: padarė žmogus su príemone, moka padaryt Rd.

priemonė sinonimai

priemonė junginiai

  • (sausumos) transporto priemonė, Bendrijos finansinė priemonė, administracinė priemonė, antidempingo priemonė, antidiskriminacinė priemonė, apyvarčioji priemonė, atbaidymo/atgrasinimo priemonė, atgrasinimo priemonė, atsargumo priemonė, bėginė transporto priemonė, dezinfekcijos priemonė, dokumentinė priemonė, dviratė transporto priemonė, elektrinė transporto priemonė, finansinė priemonė, kosminė transporto priemonė, kovinė transporto priemonė, kuria nors priemone, lygiaverčio poveikio priemonė, motorinė transporto priemonė, naujoji Bendrijos priemonė, navigacijos priemonė, netaršioji transporto priemonė, nuosava transporto priemonė, poilsinė transporto priemonė, poliravimo priemonė, raminamoji priemonė, stilistinė priemonė, suderinta susisiekimo priemonė, tarnybinė transporto priemonė, teisės gynimo priemonė, transporto priemonė, transporto priemonė su oro pagalve, valdymo priemonė, variklinė transporto priemonė, žemės ūkio transporto priemonė
  • Bendrijos finansinė priemonė, Europos žvejybos orientavimo finansinė priemonė, administracinė priemonė, antidempingo priemonė, antidiskriminacinė priemonė, apyvarčioji priemonė, biudžeto stabilizavimo priemonė, bėginė transporto priemonė, didelė krovininė transporto priemonė, dokumentinė priemonė, dviratė transporto priemonė, elektrinė transporto priemonė, finansinė priemonė, kosminė transporto priemonė, kovinė transporto priemonė, lygiaverčio poveikio priemonė, nacionalinė įgyvendinimo priemonė, naujoji Bendrijos priemonė, navigacijos priemonė, netaršioji transporto priemonė, nuosava transporto priemonė, poilsinė transporto priemonė, tarnybinė transporto priemonė, transporto priemonė, transporto priemonė su oro pagalve, variklinė transporto priemonė, žemės ūkio transporto priemonė
  • Mokėjimo priemonė, Transporto priemonė
Ką reiškia žodis priemota? Visi terminai iš raidės P.