nabaštikas reikšmė

Kas yra nabaštikas? ×nabãštikas, -ė smob. (1) Mžk, Šv žr. nabašninkas: 1. Atnešė į varpnyčią nabaštiką i padėjo Pln. Tais trūbais skatino kareivius į kovą kariaudamys, pūtė, aukas dievams aukaudamys, nabaštikus laidodamys S.Dauk. Tėvas turėjo apgiedoti ir į kapus nulydėti nabaštiką Plt. ^ Išbalęs kaip nabaštikas Rt. Šaltas kaip nabaštiko užpakalis Als. 2. Skd, Vkš, Kv, Gršl, Plt Tarp kitų svečių buvęs tenai Daugmantas su savo žmona, o seseria nabaštikės karalienės S.Dauk. Sūnus it toks, kaip tėvo nabãštikas J. Nabãštiko žodį nereik laužyti J. Muno nabãštikas gyvolių nemušdavo Trg. Pono nabaštikas davė mums medes (mišką) ganyti Žem. Man yr sakiusi Petrauskienės nabãštikė KlvrŽ. ◊ nabãštiku atsidúoti būti senam, arti mirties: Nabãštiku atsidúoda, o velnias galvo[je] Krš.

Ką reiškia žodis nabaštininkas? Visi terminai iš raidės N.