ganyti reikšmė

Kas yra ganyti? ganýti, gãno, gãnė tr., intr. 1. varinėti ir saugoti gyvulius ganykloje: Ganau pekų SD242. Ganybo[je] piemuo gãno gyvolius J. Gãno, kur gyvuliai ėda Dkš. Kada jaunas buvau, šile ožius ganiau (d.) J.Jabl. Aš tų ožkų nebganysiu, po karklynus neblandysiu (d.) Krž. Žalioj lankoj žąsis ganiau, ten ir vaikštinėjau (d.) Sn. Ką ginęs ir ganyk B. Radau piemenėlį, ganantį žirgelius J.Jabl. Ilgai piemenė neateina gãnius Ds. Kieno čia ganomi galvijai? J.Jabl. Vakar buvo mum ganoma diena Rm. Gãnomų (po kurias gyvuliai ganomi) pievų daug OG408. Man beganant brolio šėmus jautelius, o ir atjojo trys jauni berneliai KlvD7. Motina išleidė mane ganytų J.Jabl. ^ Aš su tavim kiaulių neganiau (aš tau nelygus) Mlt. Neganyk kiaulės sode (neleisk nevalyvo, nešvaraus žmogaus, kur švaru gražu – priterš) TŽIII382. Eik šunų ganyti (eik iš čia, nesirodyk)! Ašb. Tam ir gužas, kad varles ganytų Jnš. Kaip kas išmano, taip save gano (verčiasi) Ds. Katės paprato trobą ganyti (vis troboje būti) Krkl. Ganyk avis ir vilko nematydamas (visada budėk) S.Dauk. | refl.: O gal tu nubėgtum pažiūrėt, kaip arkliai ganosi Mš. Netoli nuo jų ganėsi didelė kaimenė gyvulių rš. Eina žmogus toliau ir pamato besiganantį jautį SI59. ^ Die, beganai! (toks piemenų pasveikinimas) Sut. 2. prk. saugoti, prižiūrėti: Vaikai tebėr gãnomuoju (juos reikia auklėti) Dr. Senelis gano sodą, kad vaikai obuolių neraškytų Švnč. Tuos vaikus ganyk ir ganyk per dienas, nėr kada nei darbo nusitvert Rs. Močia gãno vaikus J. Jis tik mamą gano (vis prie mamos laikosi) Alk. Visi turi mokėti ganyti savo sveikatą rš. Nėr kada vakaruškaut – reikia gyvenimą ganýt Ėr. Tu tas bitis ganýk (saugok, kad nespiestų) Grg. Ganýk ją kap pakulas nuo ugnies! Lš. Ganýk jį kap savo akį! Lš. Vilkas greit į kaimą bėgo, ne į svečius, tik gyvastį ganydams V.Kudir. ║ bažn. gelbėti, vaduoti: Kitų dūšias beganydamas, savo pražudžiau Sln. Prisakiau, kad ganytų žmones mano Ch1Krn17,6. 3. refl. valgyti; ėsti: Žalčio rūmuose visa ko pilna – tik ganykis ir linksminkis! ps. Ganykimės, kol yra ant stalo Vj. 4. refl. šerti arklius ir pačiam valgyti (kelionėje): Sustojome ir mes ten miške ganytis rš. Nesigãnęs nevažiuosi tokio kelio Ėr. Panvėžin važiuodami du kartu gãnėms Slm. ◊ akimìs ganýti tyčiotis, juoktis: Kad tave svietas ganytų akelėm! Arm. (kieno) ãkys gãnosi gėrisi, grožisi: Mano akys ganėsi po gražius vaizdus rš. akių̃ neganýti nesisarmatyti: Kas akių negano, tai tą kūnas žyvija Prng. Ona akių neganys – kaip jai užeis, taip ir papils (pasakys) Užp. ožiukùs ganýti būti užsispyrusiam: Mano vaikai ožiukùs gãno Skr. várnas ganýti žiopsoti: Ar jau vėl varnas ganai? l.Simon. \ ganyti; apganyti; atganyti; įganyti; išganyti; nuganyti; paganyti; parsiganyti; perganyti; praganyti; priganyti; suganyti; užganyti

ganyti sinonimai

Ką reiškia žodis ganytingas? Visi terminai iš raidės G.