medis reikšmė

Kas yra medis? mẽdis sm. (2) 1. R, K daugiametis augalas su kietu kamienu ir šakomis: Medis tur šaknis, kamieną ir šakas su lapais S.Dauk. Medžiai, tarytum iš miego pabudinti, sušniokštė Žem. Čia gužutis (gandras) medyje pernai savo lizdą turėjo J.Jabl. Daug gyvų daiktų po mẽdžiais girėse slapos K.Donel. Voverė tupi medỹ (kiti linksniai pagal antrąją kirčiuotę) Ėr. Tam miške visokio mẽdžio yra Ėr. Šakas nukapojus, paaug medis apaugotas Ggr. Šiemet šalta, tai medžiai sunkiai skyla (sprogsta) Ml. Vakarop buvo, saulė buvo paejusi į medžius Šts. Saulutė buvo ant mẽdžių, kai iš Ežaičių išvažiavome Pc. Tu užaugai tarp medelių, krovei žiedelius tarp lapelių, ko liūdi? StnD18. Po medžiužýčiu vaikščiojo mergelė (d.) Rmč. Nepūskit, vėjužiai, neūžkit, medužiai RD129. Ei, didi, didi girios medužėliai, maži mūsų broleliai JV433. Maži medùkai – vargu ar pasikavotų zuikis Dkš. Ir bus kaipo medis, sodintas pas versmes vandenų Mž505. Jūs nevalgysit iš visokio medžio žardyje BB1Moz3,1. Nesa piktas medis negali gerų vaisių iždavinėt DP575. | Genealoginis medis rš. Bronchito išplitimas bronchų medyje rš. ^ Koks medis, tokie ir lapai An. Sausas medis braška, žalias lūžta B. Jaunas medis linksta, senas – lūžta J.Jabl. Aukštą medį visi vėjai lenkia Krk. Mažas grūdelis didžiu medžiu užauga J.Jabl. Kur mẽdį kerta, ten ir skiedros lekia Jnš. Kiti mẽdžiai, kiti kirtėjai KlvrŽ. Kumpas medis niekumet nebūs tiesus VP26. Nėra medžiu be viršūnių Grž. Kad yra ant medžio, bus ir po medžiu PPr193. Bėdos medžiais neina Nj. Nevyk Dievą į medžius, bus sunku išimti Mrj. Kad taũ mẽdžiai! (švelnus keiksmas) Ds. Aukštas [beržas], kad tave medẽliai! Ėr. Su medžiù lygus, niekad saulės nemato (medžio šerdis) Dkš. 2. šio nukirsto augalo kamienas: Mẽdis pamestas typso, t. y. guli J. Medžiai, vandeniu atleidžiami (sieliai) I. Danieliusplačiapetis, sunkus, tarsi iš žalio medžio kirstas rš. Nusipirkau mẽdžių kluonui Prn. Beržo mẽdžio basliai greit supūva Ėr. Iš pušies medžio esti geros balanos Grž. Palyčios gelžies, medžio balžienai Lkv. Tu sau padaryk skrynią (arką) iš eglės medžio BB1Moz6,14. Primušė jam rankas ir kojas medžiop kryžiaus DP146. ^ Pareis ir grūs į lovą kaip medis Krš. Gulėjo kaip medis N. Mart, marti, martele, … tavo medžio širdelė NS119. Mėsos visai negalima įkąsti – kieta kaip medis Jnš. 3. šakalys, pagalys: Valkiosys po kiemus, pakol mẽdį paimsiu Dr. Vilkui ir zuikiui ema medį ir muša par galvas PP43. Nieko nėr – nei medžio pagalio, o speigas pusiau trauka Šts. Malant viena ranka sukdavo girnas, kita su medeliu grūdus kišdavo rš. ^ Prie gero nė su medžiu neprimuši LTR(Jnš). Su vienu medžiu kuria du pečiu (karvė liežuviu nosis laižo) Škn. Medis sudegė – nei anglių, nei pelenų (žvakė) Pnd. 4. Nč, Vlk, Rod miškas, giria, medė: O tas bernukas ejo ejo medžiù ir rado mažukutę pirkelę medỹ Pls. Tėvas išvažiavo medin malkų Dv. Einu mẽdin grybaut Auk. Varyk galvijus medin Vrn. Čia buvo didelis medis Lz. Jojau per medelį, paukštelis čiulbėjo Onš. Medely ganė karves Pls. ^ Vilkas senas ar jaunas – vis lygu medin bėga Asv. ◊ Diẽvo mẽdis; P, Tv bot. graižažiedžių šeimos augalas, dekoratyvinis krūmelis, diemedis (Artemisia abrotanum): Atlėkė povelis į rūtų darželį ir nutūpė į dievo medelį D50. Pilns darželis rūtų, rožių, dievo medžių, lelijėlių JD1530. ×brántų mẽdis [K] bot. brantmedinių šeimos augalas, vaistinis brantmedis, gvajokas (Guajacum officinale). gývu medžiù prisispyręs: Aš jam gývu medžiù gyniau jos neimti Nmn. į mẽdį pasimierúodamas apie greit auganti: Aug, į medį pasimieruodams Krž. iš mẽdžio iškrìtęs apie nesusigaudanti: Ar tu ką tik gimęs, ar iš medžio iškritęs, kad nežinai, kas perka, kas parduoda J.Avyž. kad mẽdžiais nueĩtum sakoma keikiant: Kad tu medžiais nueitum, kad taip mane suėdei! Ds. kraujų̃ mẽdis; LBŽ bot. mėlynasis kampešmedis (Haematoxylon campeschianum). saldùsis medẽlis Skd farm. saldymedžio šaknys (Radix glycyrrhizae). pusañtro mẽdžio spragilas: Su pusantro medžio iškūlėm rugius Šts.

medis sinonimai

medis junginiai

  • amžinai žaliuojantis medis, genealogijos medis
  • 2-3-4 medis, AVL medis, Aprėpties medis, B-medis, Gyvybės medis, Medis (duomenų struktūra), Medis (grafų teorija), Medis (reikšmės), Priesagų medis, Raudonai-Juodas medis, Testas Namas - Medis - Žmogus, Šokantis medis
Ką reiškia žodis meditacija? Visi terminai iš raidės M.