vakarop reikšmė

Kas yra vakarop? vakaróp adv. Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, Nm, vakarõp KI503, NdŽ, Kv, Gršl, Štk, vãkarop Jdr, Žeml 1. S.Dauk, M.Valanč, Rp, RtŽ, L, Sr, J, J.Jabl, Vkš, Gršl, Všv, Štk, Mrk į vakarą: Tatai paliepė eiti padiegti daržą – teip jau vakarõp Pln. Viena mergelė vakarop ejusi į upę su viedrais vandenio parnešti LMD(Sln). Cukraus [bitėms] reik duoti vãkarop LKT135(Dov). Vakarõp jau eitì karvelės parsivesti, lapų laužyti, kiaulių šerti Kl. Ateik vakarõp lig munęs i nuvažiuosva į Šateikius Slnt. Vakaróp sustojom prie ūkės, gal priims nakvot Ldvn. Jau diena vakarõp link eina Smln. Vakarop linkai R, MŽ, K, M. Vakaróp linkant muno šokėjai pradėjo nykti PP16. Ir pradėjo diena eit (vakarop) Ch1Luk9,12. Tiektai kurie jį šį rytą teip garbėje priėmė, tie vakaróp alkaną prastojo DP131. Anas ton vynyčion vienus darbinykus sukalbėjo anksti, kitus pusę dienos, trečius vakarop MP93. | prk.: Ant galo, kad jau artinos vakaro•p to pasaulio, … išėjo V. Dievas DP94. ^ Diena vakaróp, metai galop Sch77; B, MŽ, S.Dauk, M. 2. R, MŽ, K, NdŽ į vakarų pusę: Saulė leidžias vakarõp KI5. Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas irgi palikusi mus greita vakaróp nusileidžia K.Donel. Saulė pradėjo vakarop svirti MPas.

Ką reiškia žodis vakaropi? Visi terminai iš raidės V.