link reikšmė

Kas yra link? 1 liñk praep. su gen. 1. Nm, Vrb žymėti krypčiai, kuria kas vyksta, eina: Aštuoni vyrai išėjo į kelią ir patraukė link juoduojančio žiemiuose miško V.Myk-Put. Liñk Tauragės važiuojant, vienos girios Jrb. Daugiau link Marijampolės tai geri rugiai Mrs. | po linksnio: Narutis paliko susirinkimą ir pasuko žolėtu lauko keleliu namų link J.Balt. Jisai mirktelėjo, kryptelėjo galva Vainoraus link V.Krėv. Nemunas, marės link plaukdamas, ne į jūrias tiesiog puola, bet į jų kilpą A1884,202. Su tais, kur liko, mūs link atgal grįžta V.Kudir. Mes jus, pietų link nuo mūsų gyvenančius draugbrolius, atpent baltšarkiais šaukiam MitI61. Reik tokį velnio jojamą gyvuolį, nuo galvos uodegos link per nugarą braukiant, mušnot BsMtII62. | po linksnių su įvairiais prielinksniais: Kelias eit ant Vilkyčių liñk Prk. Pamatau tiesiog ant to kūgio link du žmones … ateinant Sch247. Pasidaryt kylelį, ant viršūnės link smailyn nudrožtą BsPI69. Pradėsime tyrinėjimo darbą nuo šiaurės link nuo lietuvių-latvių apsigyvenusiųjų igaunių LTII482(Bs). Sala Leti šiaurėsp link nuo Ostindijos randasi Ns1833,1. | po adv.: Aukštyn link, žemyn link OsG168. Namõ link FrnS117. Tautrimas pirštu rodo ten link I.Simon. 2. po linksnio žymėti artėjančiam laikui: Reikėjo pavasario liñk ateiti Kin.
2 liñk praep. su gen., dat., instr. Kp, Šmn žr. 1 linki; žymėti vietai: Stovėti liñk krūtinės (krūtinei) vandeny NdŽ. Liñk akmeno nušienavau Pbs. Liñk miškui rugiai pasėti Glv. Vandenio liñk kẽliais buvo Pbs.

link sinonimai

link junginiai

  • eiti (ko) link, jūros link, kranto link, vakarų link
Ką reiškia žodis linka? Visi terminai iš raidės L.