žemyn reikšmė

Kas yra žemyn? žẽmyn (ž.) adv., žemỹn vartojamas pabrėžiant baigtinį veiksmą: Jau reik rauti su striokais žẽmyn [bulves] Krtn. Prisės daugybę, raus raus žemỹn tus linus mergos Jdr. Kiti liuob tokius sauskulus linus kuls žẽmyn Šts. Ka linai prieję buvo, reikėjo rauti žẽmyn Klp. Ganė javus žemyn, visiaip vargino žmonis grapas, kad išsikeltų iš savo žemės į smiltis Plng. Įeis į trobą, kepurę žemỹn Trš. Jau nenoriu begyventi, noriu griauties žemỹn, eiti į miestą Yl. Kirskiat koją žẽmyn, lei vel[nia]s atema, bile gyvas paliksiu Trk. Laikas karšinties žemỹn Yl. Žinai tas patalkis: biškį pašokai, parejai, darais žemỹn (nusirengi) Lkž. Šuo žemyn seras">šeras kas pavasarį Šts. Nu ir mes juokamos, sprogstam žemỹn Sd. Nebatsigaunu, sergu žemỹn Yl. Ubagės patalų netura – šala žemỹn KlvrŽ. Šalk šalk, bet ka mirsi žẽmyn, nesarginsiu Dr. Sakau, ka aną žaltį tokį reik šauti žemỹn Sd. Tokius [žmogžudžius] reiktum pilti žemỹn, ne, šers užsidarę lig stipšenos Pvn. Kam reikėtum teip kits kitą šaudyti žemỹn Žd. Tėvas sako, reik tą žmogų užmušti visai žẽmyn Plng. Nu kad i dabar tas pats: kits kitą žudo, muša, kara žemyn Yl.

žemyn sinonimai

žemyn antonimai

žemyn junginiai

  • einantis/krintantis žemyn, krintantis žemyn, kristi žemyn, leistis žemyn, staigiai leistis žemyn, žemyn laiptais
  • Žemyn kvarkas
Ką reiškia žodis žemyna? Visi terminai iš raidės Ž.