senatvė reikšmė

Kas yra senatvė? senãtvė sf. (2) K, senatvė̃ (4); R, H154, P, N, Sut, J, BzB321 1. senas amžius, senystė: Sunki senatvė ir jam: visų užmirštas, apleistas J.Bil. Ateis senãtvė neprašyta Pg. Kokis tu būtum, vis tiek senãtvė Dgp. Senãtvės pargautas (suvaikėjęs), į ubaginę teinie Krš. Aš tik vieno daikto bijau – senãtvės Dkš. Bėda, kai žmogus nueini į senãtvę Prn. Į senãtvę liko kap ta siena – kurčia Vlkv. Sulaukė didelės senatvės Ss. Driūta senãtvė KI470. Jis savo senãtvėje dar tur šviesias akis KI50. Dabar tokį sodną užauginau, tokia ramybė senãtvė[je] – i važiuok lauk Trk. Vaiką daboji – viską metęs turi senãtvę pajudinti Krš. Ar penėsi mane senatvėje? J.Jabl. Ka žmogus senãtvė[je], kap tie garniai, gautum kur į šiltus kraštus išlėkt! Plv. Senãtvė nuobodi: naktį tylėk, dieną tylėk Km. Ant senãtvę metas tai tokia liga, tai tokia Ps. Ant senãtvės prilendi ligų kaip šuo blusų Slnt. Tai, svieteliau, kitas vargsta vargsta, lekia lekia visą amželį, o ant senãtvės nė[ra] kur galvos priglaust Mžš. Mano senãtvė prėjo Trs. Aš sergu senatvè Pc. Senãtvės liga – kas čia bemačys Šl. Kuo mirė? – Senatvè – gi senas, devintą baigė Mžš. A ne par senatvė̃! Keturiasdešimt metų Rdn. Ana savo senãtvę nubaigė turtūse Akm. Senãtvės pensiją duodavo Žb. Mano žmogaus sesuo senãtvės piningelius (pensiją) gauna Plik. Tokiose senãtvėse reik vargti i vargti Slnt. Sunki senatvė, baisi gadynė A1885,21. Šunie su katinu devė šiltą vietą senatvė[je] LTR(ž.). Dabar senatvė̃lė, nebegali skaityt Ėr. Dar tavo, sesele, ne senatvėlė, reikėjo pabūti pas motinėlę LTR(Jrb). Teikias mane ik žilos senatvės sergėti SGII36. Stebuklingai ją buvo patiešijęs senatvėj jos MP68. Nėščia sūnumi senatvėj savo Ch1Luk1,36. Ir pagimdė Abrahamui sūnų senystėje (paraštėje senatvėje) jo BB1Moz21,2. Ten bus jaunybė be senãtvės DP490. ^ Senatvės sulaukti visi nor, sulaukę skundas VP40. Su šiaudu užsigavus, ant senatvės atsilieps Sln. Senatvė – neišgydoma liga PPr101. Senatvės ir gydytojas nepagydo Vdš. Nuo senãtvės nepasigydysi Krs. Senatvė pati yra liga VP40. Nelaimės priskubina senatvę VP32, M. Senatvė ateina ir nelaukiama PPr101. Jaunystės griekai – senatvės vargai LTsV245(Jnš). Senatvė veidą išaria be noragų LTsV85(Vrn). Lazda – senatvės parama LTsV89(Kt). Ką nori pjaut senatvėj, tą turi sėt jaunatvėj LTR. Senãtvė klausia, ką jaunas dirbai (viskas į senatvę atsiliepia) Msn. Ant senãtvės visi dūmai pri vieno lango surūksta Slnt. Senatvė – nelabatvė Jnš. Senatvė yra diena be saulės Vd. ║ ilgas buvimas, senumas: Sviestas kad ir neapipela, senatvè paduoda, nabaštnyku tokiuo Vb. Seklyčios sienos pagelto nuo senatvės ir nusilupo V.Piet. Ar mantos senatvė lietuvių-prūsų kalboje siekia tik XIII-jo šimtmečio LTI236(Bs). Senatvė lapinės kepurės A1884,l59. 2. senovė: Nuo senãtvės kap radosi Rimdžiūnų kiemas (kaimas) GrvT78. Čia da senãtvėj buvo balos, tik neseniai numelioravo Trgn.

senatvė sinonimai

Ką reiškia žodis senatėvis? Visi terminai iš raidės S.