pajudinti reikšmė

Kas yra pajudinti? pajùdinti tr. 1. pakrutinti, išvesti iš ramybės būvio: Tokias trobas pajudinsi, ir subirės (keliantis į kitą vietą) Ėr. Kad pajudinsiu (suduosiu, mušiu), kaulus į maišelį besusikratysi Šts. Pajudink smegenis (pagalvok)! rš. Ar pajudinot bylą? Db. Užrašė visą savo pajudinamą turtą M.Valanč. Su nepajudinamuoju lobiu S.Dauk. nepajùdinamai adv.: Dirbančios moterys nepajudinamai stovi taikos visame pasaulyje sargyboje (sov.) sp. nepajùdintinai adv.: Stovi nepajùdintinai KI549. Akrutas prisidūrė, o pirmgalis apsistojo nepajudintinai CII771. | refl.: Noriu bėgt, rėkt – nė iš daikto nepasijudinu A.Vencl. Dieglys įlindo į nugarą, negaliu nė pasijudinti Šl. Traukinys sušvilpė ir pasijudino iš vietos rš. Per vaikus aš negaliu nė iš namų pasijùdinti (pamėginti išeiti) Srv. Nesėdėk sustingęs, nepasijudindamas rš. 2. paraginti, paskatinti: Pajùdink, tegul tas tavo berniukas bėga greičiau Skr. Ale jos ir yra veikiaus pajudinamos ar ant gero, arba ant blogo brš. Ir tavo neteisus sūdžia pajudintas buvo sakyti: žiūrėkite, koks žmogus! brš. 3. sukelti, sužadinti: Kad aš teip daryčio, negi pajudintų nedoras kalbas M.Valanč. | refl.: Visas pasaulis pasijùdys Alk. 4. pajaudinti, pagraudinti: Teikis meilingai mus gi pajudinti SGI137. Nieks jo širdį nepajùdin KII138. Keli buvo nuo jo kalbos pajudinti Kel1881,25. Tegul pajudina širdį tavo dūsavimai mano Tat. Sakydavo jie pajudinančius pamokslus Gmž. Dovydas, pajudintas panėkinimų savo žmonių, pasiėmė eiti ant muštynių S.Stan. 5. paliesti: Aš tavo sūrio nei nepajudinau Lp. | Pajudinsiu svarbų klausimą V.Kudir. ^ Tau ten niekas šiupuliuko nepajudys (nieko nepagelbės, nepadės) Skr. 6. papurenti, įdirbti (žemę): Pajudintą žemę vištos labai kasa Pc. Liepos mėnesį pajudink pūdymą Šts. | Niekur nei vagos nepajùdyta (nearta) Lp. 7. refl. trūkį gauti, patrūkti: Jis dar pernai, keldamas rąstą, pasijùdino Lš. Nuo tokio darbo gali greit pasijùdint Lš. O gal pasijudinai, bekilodamas maišus? Lp. ◊ nepajudinti nė (nei) pirštu (piršto) Bsg kiek nepadėti: Dėl kitų nepajudino nei pirštu Rs. \ judinti; apjudinti; atjudinti; įjudinti; išjudinti; nujudinti; pajudinti; prajudinti; prijudinti; sujudinti; užjudinti

pajudinti sinonimai

Ką reiškia žodis pajudis? Visi terminai iš raidės P.