įdirbti reikšmė

Kas yra įdirbti? įdìrbti tr. 1. padirbti, nudirbti: Kiek darbo lauke nuvalioju, įdìrbu, o tu namie nieko nepadarai Skr. ║ pastatyti (viduje): Įdìrbk pečių, įdėk langus saklyčio[je] J. | refl. tr.: Įsidìrbau pečių, ir žiemos nebijau Šts. 2. įstatyti, įkelti: Darže, netoli namų, davė iškasti naują šulinį; daržo gale vartelius įdirbti I.Simon. Jei par trejus metus neįdirbo barčių (neįkėlė į pažymėtus medžius), tad svetimas tą medį gal naudoti S.Dauk. Palangoj yra tiltas, įdirbtas į jūrą Plng. ║ refl. dirbant įlįsti: Anglių kasikams giliai į žemę įsidirbus, pratrūko vakar vandens versmė LC1879,7. 3. refl. J įkibti, įnikti į darbą: Kad įsidìrbo, tai nė valgyt neina Brt. Jo šiam dalykui ištirti ir suprasti gerokai įsidirbta J.Jabl. | Kiškis bus insidirbęs in obeleles Brsl. | Tarp laikų sudurtinių reikėtų skirti – sudurtiniai pabaigos ir pradžios, arba įsidirbamieji, laikai J.Jabl. 4. darbu pelnyti: Perniai du šimtu darbadienių įdìrbau Pnd. Ten muno yr įdìrbta aplink šimto rublių Trg. Kiek esi įdìrbęs, tiek gausi Šts. 5. pripratinti prie darbo: Bobutė mane savo šiurkščia, įdirbta rankele pamielavo Vaižg. | refl.: Pirštai neįsidirbę, lankstūs Vaižg. 6. Zr įtręšti, išpurenti, paruošti sėjai (žemę): Reikia mokėti kaip žemę įdirbti rš. | refl.: Augalai mėgsta gerai įsidirbusią žemę rš. ║ įsėti (įarti, įakėti): Ir miežius pabaigėm sėti, tik dar neįdìrbom Kair. Pavasarį, vasarojų įdìrbę, misliam pradėt statyt Sdk. | refl.: Katras grūdas giliau įsidìrbo, tas išdygo Skr. 7. įmegzti: Raštus įdìrbsiu į pirštinę Rm. 8. įminkštinti, išdirbti (kailį, odą): Gerai įdirbtas kailis rš. 9. įtepti, įjuodinti, įterlioti: Tiek įdìrbau kelines, kad niekuo negaliu išimti dėmės Ds. Andìrbai rankas, dabar rašai Lz. | refl. tr.: Insidìrbo kraujin veidą Lz. 10. įskųsti: Įdìrbau aš aną gerai, t. y. įskundžiau J. ◊ kilį įdìrbti įmušti, įlupti: Kap įdir̃bs jai káilį, tai pasijudins prie darbo Brt. \ dirbti; antsidirbti; apdirbti; atidirbti; įdirbti; išdirbti; nudirbti; padirbti; pardirbti; perdirbti; pradirbti; pridirbti; sudirbti; uždirbti

įdirbti sinonimai

Ką reiškia žodis įdirenti? Visi terminai iš raidės Į.