apdirbti reikšmė

Kas yra apdirbti? apdìrbti tr. 1. R padaryti, atlikti darbus, susidoroti su kokiu darbu: Ji viską viena apdìrba Rdm. Didumą darbų apdirbau J. Vai ir ateina mano mergelė, apdirbus visus darbelius BsO156. | Visą lėkštę apdìrbo (suvalgė) per minutę Jnš. | refl.: Vis bėga, šniokščia uždusęs, vis neapsidirba Kn. Mes jau kaip ir apsidìrbę į šį tarpą Pgr. Palauk, kai apsdirbsiu didumą, maž padarysiu Sdk. Su vagimi mes vieni apsidirbsime (susidorosime) Brt. Tiek suvirto tų darbų, kad tiesiog nebegali apsidirbti I.Simon. ║ refl. Vvr nugalėti, priveikti: Paduok tik, su tokiais vaikais dviem galiu apsidìrbti Srv. Da aš lengvai apsdirbsiu su tokiuo Skdt. 2. apdoroti, sutvarkyti (konkretų daiktą): Mūsų brigada greičiau rugius apdirbs (sov.) Skr. | Žėdnas kaimas kapinaites laikė: aptvertos, kapai apdirbti Skr. Tas vertimas buvo išleistas naujai, 1755 m. apdirbtas mokykloms rš. ║ aptaisyti, apvesti: Teip, tėvas apdirbo savo sodną aukštu mūru BsPII41. Reik šulinio viršų apdìrbti Krtn. | [Pypkė] gražiai išmarginta, ištaisyta, auksu apdirbta SI377. 3. Vkš išpurenti, išdirbti (žemę): Susiedas apdirba su arkliais [daržą] Nj. Ar tu savo lauką jau apdìrbai? KII375. Laukai jau apdirbti B. Išsiuntė tadaViešpats Dievas iš sodo Eden, kad apdirbtų žemę Ch1Moz3,23. 4. apmegzti, apnerti: Apdìrbo visus kraštelius karbatkėlėm Ds. 5. apteršti, aptepti: Ogi kad apdirbtì musių langai! Slm. Apdìrbot stalą ir nueinat kai paršeliai Sdk. Žąsys purvinom kojom apdìrbo audeklus Brt. Vienas (sūnus), ir tas apdirba sienas J.Jabl. | refl.: Kurgi tu buvai inlindęs, kad visas teip apsidirbęs! Ds. Pasaugok rūbus, kad degutu neapsidirbt Trgn. 6. apgadinti: Palikau atkilus vartus, gyvuliai ir apdìrbo (išmynė) daržą Vdžg. Ką čia ieškot, jau baigta – apdìrbo varnos Gs. | Tamsi, o tu dar skaitai – nori akis apdìrbti Krš. ║ apiplėšyti, apdėvėti: Tai greit apdìrbai suknelės alkūnes Šk. Nusipirko gražų nertiniuką i tuoj apdìrbo Šln. 7. apgauti, apsukti, apvogti: Su tuo žemės pirkimu dailiai mane apdìrbo Brt. Šiandien mieste mane apdìrbo (apvogė) Jnš. ║ suvilioti: Bernas mergą apdìrbo Brt. \ dirbti; antsidirbti; apdirbti; atidirbti; įdirbti; išdirbti; nudirbti; padirbti; pardirbti; perdirbti; pradirbti; pridirbti; sudirbti; uždirbti

apdirbti sinonimai

apdirbti junginiai

  • (pa)gaminti, apdirbti mašina, apdirbti mašina
Ką reiškia žodis apdirbėjas? Visi terminai iš raidės A.