pypkė reikšmė

Kas yra pypkė? pýpkė (brus. пiпкa, vok. dial. pîpke) sf. (1) Ar, pỹpkė (2) Kv 1. N, I rūkymo įtaisas su koteliu ir galvute, prikemšama tabako: Iš jo pýpkės rūksta kaip iš pečiaus Plv. Aš eisiu pýpkės užsidegt LB161. Ateina ponaitis, rūkydamas pypkùtę Mrj. | prk.: Su tokia pýpke (maža lempute) mažai ir žibalo reikia Mtl. Tiktai susilenks [gyvatė] ing pypkę, uodegą prisitrauks prie galvos (buožės) ..., tai teip kelis sieksnius ir nulekia BsPII117. ^ Kinkum linkum, tapu tapu – nei pypkẽlės, nei tabako (flk. visai nusigyveno) Stk. Ar daug tokių į pypkę telpa? (sakoma pasijuokiant iš pagyrūno) Srd. Bene ten geriau – ta pati pypkė (tas pats) Skr. Rūkytų ir kiaulė pypkę, bet apatinė lūpa trumpesnė LMD(Kt). Kas pỹpkės nėr rūkęs, tas nežino nė smoko Šts. Viskas gerai: kelnės aukštai, pypkė rūksta, nėko netrūksta (pasijuokiama, kai žmogus patenkintas esama padėtimi) LTR(Šll). Atsargiai su pypke pri vandens! (juok.) KrvP(Pln). Ant stogo sėdi senas senelis ir pypkę rūko (kaminas) Slk. Ant aukšto kalno senelis pypkę rūko (kaminas) Pp. 2. Gdž varveklis. ◊ kad tavè pýpkės gãlas Kt toks sušukimas supykus, nustebus. kad tavè šim̃ts pýpkių BzF56 toks sušukimas supykus, nustebus. kaip iš pýpkės (darosi, eina) puikiai: Činkt brinkt, bus viskas kaip iš pypkės Žem. Eina kaip iš pypkės LTR(Srd). Pyragas rūgsta kaip iš pýpkės Šv. Tiesiog kaip iš pypkės išlaikė kvotimus pirmojon klasėn rš. kaip iš pýpkės (kas) puikus, geras: Jonelis kaip iš pypkės vaikas Žem. Už tiek pinigo puodas kap iš pýpkės Gs. po šim̃ts pýpkių toks nepiktas keiksmas: Bet, po šimts pypkių, aš gerai padariau! J.Balč. Eikite po šimts pypkių! Grl. pýpkes žiẽsti snausti: Nugi žiūrėkit, tas jau snaudžia, jau žiẽdžia pýpkes! Krok. šiknà pýpkę rū̃ko Zp vlg. ima didelė baimė.

pypkė sinonimai

Ką reiškia žodis pypliauogė? Visi terminai iš raidės P.