išdirbti reikšmė

Kas yra išdirbti? išdìrbti; SD417 1. tr. išdaryti, ištaisyti: Išmislijo, iš ko išdìrbtie Lz. Dar išdirbčia tau kryželį baltų akmenėlių, prisirinkus, prisinešus net nuo Nemunėlio LTR(Pnd). Visi mūrai išdirbti kalkėm, be jokio cemento Skr. Išdirbo bokštą aukščiausį Šts. Kanalai [pelkėse] dabar visur išdirbtì Grd. Pašaluo bėgant, išdirbk (išvažinėk, išmink, išark) į juodą purvą, ir išnyks žlūgės ar šalpusniai Žml. | refl.: Keletai dienų praėjus, midus išsidirbo (išsistovėjo) prš. ║ refl. apdirbti, apdoroti (linus): Oi čia bus geri linai, kai išsidir̃bs Slm. ║ išskirti: Nebišdirba mašina grūdų iš pelų, leiskiat mažiau Varn. ║ išskobti: Iš visokių medžių vidurį išdìrbs išdìrbs, i būs aulys Gd. ║ sunaudoti ką dirbant: Senūsius sijonus į kaldras išdirbom Šts. Šiaudus išdìrbi kūliam, nėra mėšlo Trs. 2. tr. išgražinti, išmarginti: Reikia tik išdìrbt gražiai, o pirkėjų bus Trgn. Mūsų trobos puikios, išdìrbtos Nt. 3. intr. kurį laiką dirbti: Metus išdìrbo i nežino, ką jis gaus Pšl. 4. tr. išvarginti ilgai, daug dirbant: Išdirbtos rankos skauda senatvėj Šts. Arkliai neišdirbtì – eina gerai Snt. | refl.: Ko benorėti iš jo stiprumo – taip išsidìrbęs, išsipliekęs Ds. Sveika buvau, neišsidirbusi Šts. Sena, išsidirbusi, bet dar paiškalbi boba Ggr. Kai išsidìrbęs, ir poilsis in greitųjų nepadeda Msn. 5. tr. išmiklinti, išlavinti: Tas arklys mažai išdìrbtas, daug vargo ariant Plv. Jis turėjo liežuvį išdirbtą rš. | refl.: Išsidìrbo geras meistras Brt. ║ ištobulinti, išugdyti, sukurti darbe: Mūsų terminologija šioje srityje dar neišdirbta A.Janul. | refl. tr., intr.: Išsidirbo tam tikros normos, kaip toji valdžia tenka kitiems, kaip galima ji paveldėti A.Janul. Aš išsidirbau sau pažiūrą J.Jabl. 6. tr. išpurenti, paruošti sėjai (žemę): Žemė išdìrbta Vlk. Miško kerpę išdirbti į dirvą negal, reik išdeginti Šts. Kad iždirbsi žemę, neišduos tau daugiaus galybės savo Ch1Moz4,12. išdirbtinaĩ adv.: Žentas paėmė pusininką išdirbtinai, t. y. kurs jam išdirbs laukus ir visus darbus J. | refl. tr.: Čia pirm buvo Nemuno šlaitas; žmonės išsidirbo tuos krantus Skr. 7. tr. išmegzti: Visokiais kvietkais ana išdìrba Ds. O, kaip pati bemokanti išdìrbt raštus! Jnš. ║ refl. mezgant susinaudoti: Visi siūlai išsidìrbo – nebėr kuo pirštines pabaigt Rm. 8. tr. B išminkštinti, išminti (odą, kailį): Turiu keturius išdìrbtus kailius Sdk. Skranda blogai išdirbta – tuojau šlampa Brt. O suskaitykime, kiek kailių išdirba patys lietuviai V.Kudir. ozena">Ožena išdirbta SD124. ^ Oda neišdirbta – batų nenešiosi PPr47. 9. tr. išgadinti, išniokoti, išnaikinti: Visas avižas išdìrbo arkliai Kt. Kviečiai kap patalas išdirbtì (nušliaužioti paukščių) Brt. Išdìrbo (išdaužė) tiek langų! Ėr. Visi miestai išdirbtì (subombarduoti) Gs. Kas čia tuos visus šaukštus išdìrbo (išmėtė) Rm. 10. tr. ištepti: Veršis su snukiu išdìrbo tavo nugarą Skr. | refl. tr., intr.: Su suodžiais išsidìrbo visą veidą Jnš. Išsitepęs, išsidìrbęs, sakytum koks kaminkrėtis Sdb. 11. tr. Up išplūsti, iškeikti: Išdìrbo, išjuodino visai nekaltai Brt. Pala, aš ją sutikus da ne teip išdìrbsiu! Zp. Išdirbau kai šunį už tokius darbus Dbk. Išdìrbo į kojos autą (smarkiai) Kal. Išdirbsiu aš jį į šuns dienas LTR(Krtn). Aš jį išdìrbau šunio karnon Ut. | refl.: Abu susitikę visokiais žodžiais išsidirbo Užp. 12. tr. kito veiksmažodžio reikšmei sustiprinti: Teip bemylėdamas išvaišino išdirbo lig nebnorint M.Valanč. ◊ ×káilį (skū̃rą) išdìrbti išperti, išlupti: Kaip išdir̃bs tėvas káilį, tai žinosi! Kt. Da išdirbo gerai abiem skūrą ir išvijo BsPIV237. liežùviais išsidìrbti išsiplūsti: Išsidìrbo liežùviais, kiek galėjo Brt. su liežuviù išdìrbti išplūsti: Jis tą žmogelį nuo kojų apačių išdirba su liežuviu Dr. \ dirbti; antsidirbti; apdirbti; atidirbti; įdirbti; išdirbti; nudirbti; padirbti; pardirbti; perdirbti; pradirbti; pridirbti; sudirbti; uždirbti

Ką reiškia žodis išdirbtuvė? Visi terminai iš raidės I.