mašina reikšmė

Kas yra mašina? mašinà sf. (2), mãšina (1) Pn, Rdn, Pvn, Kb, mãšyna (1) Lkv, Pj, Šv, Jdr 1. mechanizmas, atliekantis kokį nors darbą: Rankų darbą pakeičia mašinos bei mechanizmai sp. Perversmą skaičiavimo srityje padarė elektroninės skaičiavimo mašinos sp. Reikia skirti daugiau dėmesio žemės ūkio mašinų gamybai sp. Mašinų bandymo stotis rš. Mašinà kulia OZ32. Kuliama mašinà Drsk. Pjaujamas mãšinas turėjo Kbr. Turia savim sukamą vilnų šukuojamą mašiną Šts. Su kojine siuvamąja mãšina lengviau siūti, negu su rankine Als. Karves melžia su mãšinom Pmp. Vėl dunzga mašinos, tarška ratai, rūksta iš kaminų dūmai J.Bil. | Per mašìną (kuliant) prilindo akuotų, dabar kuirinkis ir kuirinkis be perstojo Jnš. | Kiek su ta gysline mãšyna (spragilu) yra vargtà! Vn. 2. prk. apie organizaciją, nustatyta tvarka, kaip mechanizmas, vykdančią savo darbą: Valstybės mašina sp. Propagandinei mašinai plėsti nesigailima dolerių sp. 3. mechanizuota susisiekimo priemonė (automobilis, motociklas ir kt.): Mãšina nuburzgė Drsk. Atvažiavo mãšina ir sustojo Ėr. Spiegdamos ir kaukdamos plentu pralėkė dvi ar trys gaisrininkų mašinos rš. Su didžiąja mãšyna (autobusu) važiuok Prk. ║ ko nors kiekis, telpantis į sunkvežimį: Kiek už mašìną moka (kiek kainuoja) to mėšlo? Vgr. 4. traukinys: Kap buvo jaunas, mašinà važinėjo Eiš. Ir atėjo mašinėlė, liepė sėsti į vagonus LTR(Ob). Palydėjo mane broliai lig mašinos kelelio Ps. 5. Šv, Vvr viryklė: Pakurk mašìną: vakarienę reikės virti Jrb. Nukelk puodą nuo mašìnos! Ss. Tu už tai slogos nepameti, kad papratęs an mašìnos sėdėt Krok. Parnešk malkų į mašìną! Šn. Čia mašinà, o kur važiuoja – tai mãšina Vlkv. Užkurk mašìną, tai bus šilčiau Ūd. Mašinà rūksta Klvr. Užkaisk varinį ant mašìnos: reiks pietus virti Pgr. Mašinà tuoj įsidegs Nm. Iš žalių plytų bloga mašinùkė Čk. ◊ prãgaro mašinà sprogdinamasis įtaisas, kurio veikimo laikas nustatomas specialiai jame įtaisytu laikrodžio ar panašiu mechanizmu: Prie elektros stulpų rastos pragaro mašinos rš.

mašina sinonimai

mašina junginiai

  • (auto)mašina, motociklas, (mašina kaliniams vežti), (pa)gaminti, apdirbti mašina, (popieriaus) pjaustomoji mašina, apdirbti mašina, derliaus nuėmimo mašina, elektros mašina, gaisrinė mašina, garo variklis/mašina, greitosios pagalbos mašina, gręžimo mašina, hidraulinė mašina, indų plovimo mašina, kasimo mašina, pjaustomoji mašina, pjovimo mašina, plovimo mašina, pneumatinė mašina, pramoninė elektros mašina, siuvimo mašina, siūti mašina, skalbimo mašina, spausdinimo mašina, tekstilės mašina
  • derliaus nuėmimo mašina, elektros mašina, hidraulinė mašina, pneumatinė mašina, pramoninė elektros mašina, tekstilės mašina
  • Analitinė mašina, Garo mašina, Skalbimo mašina, Skirtumų skaičiavimo mašina, Tiuringo mašina
Ką reiškia žodis mašinalus? Visi terminai iš raidės M.