kiškis reikšmė

Kas yra kiškis? kìškis sm. (2) 1. SD429, R, MŽ, Lex45, K, BB5Moz14,7 zool. graužikų šeimos laukinis gyvulėlis, zuikis (Lepus): Pilkasis kìškis (L. europaeus) DŽ. Baltasis kiškis (L. variabilis) rš. Važiuodamas nuderečnijau kìškį, nū gal kepti, t. y. nulupau J. Kiškis yra visiems žinomas gyvuliukas, ir dėl to nėra reikalo daug apiepasakoti Blv. Kiškio dantys aštrūs griaužti Grž. Kiškiai sodą išėdė (medelius nugraužė) Ėr. Ažšovė kiškį strielčius Grv. Nesidžiauk, kiškio nenušovęs Lg. Kìškio nuo juoko lūpos plyšo Dglš. Daug šunų ir kiškį paveja Pn. Par girią jojau, kiškelį šoviau JD62. Kiškis malkas bekertąs JD115. Lėkė kiškis per dirvoną, gaidys mušė baraboną Pn. Lėkė kiškis per rugieną, išmiegojęs visą dieną An. Vilkas šieną pjauna, meška riešutauna, o kiškelis nabagėlis be kepurės šoka Brž. Kiškulia, kiškulia, aš ateisiu pas tave svečiuosna TDrIV189(Rod). Du yra balskiu kiškiu, vienas gyvena šiaurės leduose, antras – Alpių snieguose Blv. ^ Balti dantys kai kìškio Švnč. Du kiškeliai pjaunasi, balti kraujai bėga (mala) An. Kiškis visada nori būti kur gimęs B. Kiškis ir lapo bijo PPr262. Nunešė gandą, kad kiškio kailį pakorė Raivedys ant savo vartų ir kerštą lenkams dovanojo (nejojo kariauti) V.Krėv. Kad ne klaimo durys, būt kìškį nudūręs (atkertama besigiriančiam) Trgn. 2. dem. saulės spinduliai, atsimušę nuo veidrodžio, vandens: Saulė žaidė kiškučiais gatvių balose rš. Viedrodukas nuo tam tikros lempos atmuša kiškiukus rš. 3. virbalas, viela, ant kurios užmaunama ritė lenkiant: Užmauk abidvi špūles ant kiškio Smn. 4. ariant paliekamas neišartas tarpas, iššokus plūgui, vogis: Ardamas padariau daug kìškių Mrs. 5. Rk stogo žirgelis, sukryžiuotos kartelės spaliams prilaikyti. 6. kul. maltos mėsos kepsnys: Mačiau, an balio ir kìškis vienas buvo Ssk. 7. Lz kul. iš avižinių miltų pagamintas valgis. 8. EncII780 astr. toks žvaigždynas (Lepus). 9. MŽ212 prk. puskvailis. 10. juok. prk. meilužis, priegulas: Tu, mergyte, trumpa drūta, pas taũ šiąnakt kiškio būta (d.) Kp. ◊ jū́rų kìškis rš zool. Cyclopterus lumpus. kìškio aguõnos; LBŽ bot. dirvinė aguona, kiškiaaguonė (Papaver dubium): Mūsų rugiuose yra daug kiškio aguonų Rtn. kìškio ašarė̃lės (kanãpės; LBŽ, kruõpos; LBŽ); LBŽ bot. varpinių šeimos augalas (Briza media). kìškio bulbẽlė (bùlvės; LBŽ, ropùtės; LBŽ); LBŽ bot. didysis šilokas (Sedum maximum). kìškio cibùlis (svogū̃nas); LBŽ bot. laukinis česnakas (Allium oleraceum): Prie upelio auga daug kiškio svogūnų Rtn. kìškio grìkas BŽ315; LBŽ, P bot. ganyklinis kiškiagrikis (Luzula campestris). kìškio kepùrė Pn kepurė su kailio ausimis. kìškio kopū̃stas; LBŽ, Mt bot. paprastasis kiškiakopūstis (Oxalis acetosella): Kiškio kopūstas auga daugiausia drėgnuose miškuose rš. kìškio kviečiaĩ (rugiaĩ; P, LBŽ); LBŽ bot. paprastasis gegužlinis (Polytrichum commune). kìškio lelijà; LBŽ bot. paprastoji linažolė (Linaria vulgaris). kìškio lū́pa; rš anat. toks lūpos defektas (Os leporinum). kìškio muĩlas; LBŽ bot. putokšlė (Polygala). kìškio pėdẽliai; LBŽ bot. pievinė kartenė (Cardamine pratensis). kìškio pyrãgas (dúona) iš turgaus arba iš kelionės parvežtos lauktuvės vaikams (pyragas, saldainiai, riestainiai): Neverk, Antaniuk, tetė atveš kiškio pyrago Pmp. Tiete (tekit, šekit) jum, vaikeliai, kiškio pyrago! Rod. Tėvulis parvažiavo vėlai vakarą ir parvežė jam gardžios kiškio duonytės V.Krėv. kìškio rópės; LBŽ, P bot. varpotoji glaudenė (Phyteuma spicatum). kìškio rūgštẽlės (rūgštỹnės, rūškỹniai); LBŽ kiškiakopūstis. kìškio rūtà; LBŽ bot. siauralapis vingiris (Thalictrum lucidum). kìškio sermėgė̃lė; LBŽ bot. paprastoji rasakilė (Alchemilla vulgaris). kìškio vaĩkas psn. pavainikis: Ė, kiškio vaikui vis duona ažanty (jis slapta augintas) Ds. kìškį pagáuti pargriūti, parvirsti: Tai ką, vaikel, kiškį pagavai! Jnšk. Žiūrėk, kokį kìškį vaikas pagãvo, iškėtęs rankeles, purvinas ateina Srv. Bebėgdamas kiškį pagavo Ds. kìškis čyplỹs zool. Lagomys alpinus: Kiškis čyplys labiau panašus į jūros kiaulikę negu į kiškį Blv. kìškis šokė́jas; zool. Pedetes caffer: Kiškis šokėjas bus tokio didumo kaip ir mūsasis [kiškis] Blv.

kiškis sinonimai

kiškis junginiai

  • Baltasis kiškis, Enrikas Kiškis, Jūrų kiškis, Kiškis (astronomija), Krūmyninis kiškis, Pilkasis kiškis, Ugandinis kiškis
Ką reiškia žodis kiškiuoti? Visi terminai iš raidės K.