žinomas reikšmė

Kas yra žinomas? žìnomas, -a adj. (1) K, Rtr, RŽ, KŽ, -à (3b); SD1192, SD44,358, Q89, R, R59,71,234,404, MŽ, MŽ78,94,312,544, D.Pošk, Sut, N, M, Šlč, L 1. DŽ, NdŽ kurį visi žino, pažįsta: Žìnomi karvę nupirko, ne svetimi Sug. Žìnomui žmogui pardaviau karvę Dglš. Nežinus, nežinomas S.Dauk. I tie vyrai žinomì, i to boba žinomà Mžš. Šatrijõs kalnas, tas jau yra visims žìnomas Všv. Žinomõj vietoj nepasiklysi Ppl. Žinomesnis kelias J. Tas vardas būs toks jau Kazimieras a Jūzapas – tie tokie jau žìnomi jau Sd. Tu vaikščiok po žìnomas vietas, o kitur galia užmušti ar apvogti Rdn. Mažvydo katekizmo ilgainiui beliko vienas žinomas egzempliorius Karaliaučiaus universiteto bibliotekoje LEXVIII49. Teip nespėru yra priversti žmones, kad priimtum naujį ir sau nežinomą tikėjimą M.Valanč. Ko atjojai, bernužėli, mano nežinomas, ko prisėdai prie šalelės mano nemylimas LTR(Nmn). Ir paleido mergelę nežìnomais keleliais JV817. Žinomas tai daiktas, juog nebe vien apie medegiškus reikalus rūpinsiesi draugija A1884,5. | Žìnomasis dydis PolŽ128. žìnoma n. KŽ; LL108: Žinoma yra, raišku, aišku SD74. Nebuvo tiksliai žìnoma NdŽ. Savaime visiems žìnoma NdŽ. Nežìnoma, ar gaus ana arklio, ar negaus Nmč. Kai ką ir nežinoma jie čia pasakė J.Jabl. žìnomai adv. NdŽ, KŽ, žinomaĩ; SD395, R, R234, MŽ, MŽ312, S.Dauk, D.Pošk, Sut, I: Žinomai, žinodamas, su žinia R404, MŽ544. Anie susitars nežìnomai ir atiduos į tus rekrūtus Nv. Atleisk man vislab, ką aš per šią dieną žinomai arba nežinomai ger nedariau brš. Nes tyčioms ir žinomai griekuose gyventi nėra kitaip kaip šėtone gyventi brš. Žinomai melagingas parodymas TTŽ. Žinomaĩ žinau, kad Čelgys parnešė knygelių Vlk. Kodylą Dievui, mirką žmogui, auksą karaliui afieravoja, žinomai žmogišką ir dievišką natūrą vienybėje gerbdami DP591. 2. Ds kuris žino: Čia žìnomo žmogaus paklausk, aš neišmanau Rdn. 3. DŽ, NdŽ garsus, įžymus: Jis buvo žinomas mokslo žmogus J.Jabl. Ta žìnoma giesminykė Nm. Nežinojau, kad tai vienas žinomiausių lietuvių skulptorių rš.

žinomas sinonimai

žinomas antonimai

žinomas junginiai

  • menkai žinomas, plačiai žinomas, visiems gerai žinomas dalykas, visiems žinomas dalykas
Ką reiškia žodis žinoms? Visi terminai iš raidės Ž.