paliesti reikšmė

Kas yra paliesti? 1 palíesti intr.; N paliesėti: Šakelės pavyto, žirgelis palieso LTR(Šl). Mano keliai pasisilpo dėlei pastnikavimo, ir mano mėsa palieso BPs109,25. \ liesti; išliesti; nuliesti; paliesti; suliesti
2 paliẽsti, paliẽčia, pàlietė tr. 1. palytėti, prisitikti: Visos šmėklos pražuvo, o paliestas žiburys subyrėjo į nesuskaitomą daugybę žiburėlių J.Bil. Leisk paliesti lūpom tavo rūbų kraštą S.Nėr. Ranka švelniai paliečia triūsiančias bites rš. | prk.: Vieną kartą jo ausis palietė nauja daina rš. 2. prk. kalbant ar rašant tarp ko kita užsiminti: Mūsų vadovėliai paliečia dažnai ir patį žodžių kilmės, žodžių sudėties mokslą J.Jabl. Jis palietė įdomų klausimą rš. Tą vakarą pašnekesys ėjo nesklandžiai, nebuvo paliesta jokia įdomesnė tema V.Myk-Put. Dėstydamas visuotinę istoriją, paliesdavo ir Lietuvos praeitį rš. 3. padaryti kam bloga, užgauti, ištikti: Tepalies tik priešas mūsų žemę – grumstas čia kiekvienas stos piestu S.Nėr. Šimtai vaikų Skruzdėlyno niekas nepaliečia – nei geras žmogus, nei piktas, nors skruzdėlynų daugiausia pakelėje V.Krėv. Jo liga nepalietė rš. Žemaičių kraštą palietė dideli potvyniai rš. | prk.: Šalnos paliestas žiedas nulėpo rš. ^ Tėvą paliesi – garbės neteksi TŽV626. Dievo pirštas jį palietė (buvo teisingai nubaustas) KrvP(Vlk). Šiandien geri, o ryt verksi, kai Dievas tave už girtuokliavimą savo pirštu palies V.Krėv. 4. kliudyti, pakeisti tvarkant: Namuose niekas nebuvo paliesta, viskas tvarkoje J.Dov. Kurį gyvulį paliečia protinga ranka, tas veikiai išeina geresnis už girioje klaidžiojantį Blv. ◊ šìrdį paliẽsti sujaudinti: Valstiečių žodžiai palietė Juro širdį P.Cvir. \ liesti; atliesti; dasiliesti; paliesti; priliesti; suliesti; užliesti

paliesti sinonimai

paliesti junginiai

  • lengvai paliesti
Ką reiškia žodis paliesys? Visi terminai iš raidės P.