daina reikšmė

Kas yra daina? dainà sf. (4) K, (3) Plv, dáina (1) Btg 1. R nedidelis liaudies arba individualiosios kūrybos žodinis muzikos kūrinys: Užtraukė vyrai dáiną Gs. Ot šita graži dáina Gg. Liuob išeisma į vieškelį, ka užplėšma kokią dáiną, tai laukai skleisias Krš. Visokių dáinų (dainų̃) mokėjau Krš. Seniau veseilia (kiekviena jos apeigų dalis) dainom ejo Asv. Mylėjimo daina R88. Kad vienas dainuoja, bus vienbalsė dáina J. Dáina yra vienlaipė, vienstypė, t. y. ne dvišaka J. Paskui ji dainavo tokią daĩną Sch146. Daĩną išdainuoti KI156. Jaunieji senųjų dainą dainuoja MŽ42. Čia broliai artojai lietuviškai šneka, čia skamba po kaimus Birutės daina Mair. Ė už visus viršesnis lakštingalės balsas: pilnas, skardus, griaudingas ir, taip sakyt, skalsus. Skamba, ūžia per krūmus, ir vis kitaip mainos ir vis dūšion intsmenga – lyg Lietuvos dainos A.Baran. Oi dainos dainelės, jūs mano patieka, visi širdies skausmai pas jumis palieka Vnž. Pamariu pareina Eglė su vaikais. Visi traukia dainą, žengdami laukais S.Nėr. Daina revoliuciją supo lopšy V.Mont. Daina debesis sklaido ir rūpesčius baido A.Vien. Moters su mergoms dainuoja pašukų dainą K.Donel. Dainų šventė rš. Liaudies dainà DŽ. Aš išdainavau visas daineles, da vienos nedainavau Srv. Aš padainuosiu dainų dainelę, aš dainų bernuželis StnD7. ^ Iš dainos žodžio neišmesi Kp. Sotus dainom nebūsi Ds. Daina darbą nudirba, daina laimę saldina TŽV602. Kokiu vežimu važiuoji, tokią dainą dainuoji Žg. Daina jėgas gimdo PPr172. O daina dainelė, linksmumo martelė KlvK. 2. flk., poez. paukščių giesmė: Vieversėlis ant kalnelio gieda dainą ant bernelio, kad pasiskubytų, žagrelę taisytų Slč. Krūmus ir girias visokios ošino dainos K.Donel. Kožnas ir kiekviens tavo (lakštingalos) šauną garbina dainą K.Donel. 3. poez. vėjo gausmas ar mechaninių garsų srautas: Vėjas ūžia dainą gūdžią S.Nėr. Apie seserį ir draugą brangų vėtra savo liūdną dainą tęs S.Nėr. Kulkosvaidžiai ugnies dainas dainuoja rš. 4. kūlimo spragilais taktas: Koks tu kulikas – dainõs nemoki Mrj. ◊ dainẽlė sudainúota; rš baigta, pralaimėta. senà dainà seniai girdėtas, žinomas dalykas: Čia senà dainà, jau daug metų jis nori persikelt į miestą Jnš. šuñs daĩnos Kt žiovulys: Jau mane šuñs dáinos ima, reikia jau eit gult Gs.

daina sinonimai

daina antonimai

daina junginiai

  • jūreivių darbo daina, populiariausia daina, populiariausia daina/vaidinimas ir pan., sentimentali daina
  • Daina Gudzinevičiūtė, Daina Kaknevičienė, Daina Šurnienė-Baltrušytė, Liaudies daina, Money for Nothing (daina), Sužeistų širdžių daina (knyga), TV Daina (1998 singlas), Thunderstruck (daina)
Ką reiškia žodis dainavedys? Visi terminai iš raidės D.