sujudinti reikšmė

Kas yra sujudinti? sujùdinti tr. 1. sukrutinti, sukelti judesį: Aš klėtelę sujudinsiu ir tėvelį pabudinsiu (d.) Pls. Sujudino lūpas, lyg norėdamas kažką pasakyti J.Balt. Vėjeli šiaurus, tu bėgūnėli, kam sujudinai žalią girelę? TŽI243. Kad sudainuodavo, tai tartum žmogų sujùdina! Kp. | refl.: Pradės susijudinti [nuo griausmo] žemė, pradės želti žolė Dkš. Kaip tik susijùdinu, ir uždūstu J. Jei tik susijudinai (pakilai) kur eit ar važiuot, tai ir jis (šuva) paskui tave Lp. Susijudino marios, ir atplaukia su trimis galvomis smakas BsPII51. 2. sukelti, sužadinti: Taip mušės, taip mušės, sujùdino visą Šilinę Skr. Nesujudink kurtelių, nepabudink tėvelių JD823. Pastarieji žodžiai sujudino mano smalsumą rš. 3. suraginti: Sujùdink anus prie darbo J. Sujùdino arklius (vadelėm paskatino) Lp. Ir sujudino juos į lenktynes V.Kudir. 4. sukelti sąjūdį: Norberto pasirodymas sujudino kaimą rš. Miestą sujùdinti KI44. Sujudino žmones, mokydamas po visą Judėją DP164. | refl.: Užimti kraštai susijùdys (sukils, ims bruzdėti) Gs. 5. sujaudinti: Šita meilė labai ją sujudino rš. Tie ir patys nuliūdę ir sujudinti jojo iš lėto tolyn V.Piet. Pamatęs tėvą taip sujudintą, priėjo prie jo rš. Tėvas pamatė jį ir buvo gailestingumo sujudintas SkvLuk15,20. sujùdinančiai adv.: Pirmininkas sujudinančiai atsišaukė į senesnius vadus rš. sujùdintai adv.: Ne ant to aš verčiuos, kad puikiai, bet sujudintai apsakyčiau prš. | refl.: Buvo susijudinęs ne mažiau už jį Vaižg. 6. refl. imtis, suskasti: Vyrai, susijudinkit tuos dobilus vežti, bo gali lietaus pasimaišyt naktį Jnšk. Reik susijudinti, kad nori uždirbti Šts. Tai susjùdino eit žmonės Lp. Jau duonelė susjùdino augt Rod. Sodietis pliaukštelėjo botagu, ir jie susijudino keliauti Db. Kaip susijudino važiuot, tai net ratai viršum šoka Arm. 7. supurenti (žemę): Jis ėjo į sodą, iškasinėjo, sujudino visą žemę Tat. Slūga rūtas ravėjo, sujudino žemelę JD446. Žiūri, kad vienam daikte žemė sujudinta BsPIV141. 8. refl. trūkį gauti, patrūkti: Žmogus susijùdinęs, tai sunkiai dirbti negali Alv. \ judinti; apjudinti; atjudinti; įjudinti; išjudinti; nujudinti; pajudinti; prajudinti; prijudinti; sujudinti; užjudinti

sujudinti sinonimai

Ką reiškia žodis sujudintojas? Visi terminai iš raidės S.