suraginti reikšmė

Kas yra suraginti? surãginti tr. 1. DŽ pavaryti, paskatinti: Tai ji kuo greičiausia surãgino savo kumelaitę ir važiavo prie vieškelio LKT273(Vb). Bielinis suragino sartoką pavijęs paskutinį vežimą, pridurmu važiavo toliau A.Vien. Suraginęs arklį, prijojo prie vartų ir sutrupino į juos durtuvą Pt. Pamatė kunigas, kad gaspadinė … atsiveja paskui, suragino arklį bėgt, kiek tik iššoka BsPII282. 2. sukviesti: Surãgino visus į stuiką Gs. Surãgytos padvados stovi Lp. ║ sukurstyti: Sesuo suragino kariuomenę pabėgėlius vytis J.Balč. \ raginti; apraginti; įraginti; išraginti; nuraginti; paraginti; priraginti; suraginti; užraginti

Ką reiškia žodis suragoti? Visi terminai iš raidės S.