raginti reikšmė

Kas yra raginti? rãginti (-yti), -ina, -ino tr. 1. H156, K, DŽ žodžiais ar veiksmais skatinti: Atsišaukimas ragina visų tautybių darbininkus eiti išvien (sov.) rš. Darbštus dirba ir neraginamas KrvP(Ndz). Rãgink nerãginęs, vis neklauso Dkš. Ka jis užsispyrė, rãgyk valgyt – jis juo nevalgys Jrb. Pri valgio nereik jį ragint B. Ans blaivininkas toks buvo: vien rãgino žmonis, ka negerkiat tos šnapšės Kal. Arklius raginti N. Rãgina, kad dirbtų Škn. Kai ateisim jūsų raginti, būkit jau bedirbą, tai nė raginti nereikės J.Jabl. Mes papratę kasdien po svetimus, neraginamos, padėjo, ir valgyk Žem. Sukakus jau devyniems metams, žmogelį vėl ragino sūnų atsimti BsPIII76. Girneles traukiau nesilsėdama, ugnelę kūriau neraginama LMD(Sln). Raginkiat žmones to trumpo mokslo išmokti Mž12. Ragink tarnus, idant savo ponų klausytų Mž37. A ypačiai graudink ir ragink taipajag vyriausiuosius ir gimdytojus Vln6. Ragink, kad gertum, arba važiuoti in girią J. Ant darbo verčiu, labai raginu, prispiriu R29. Miniu ką, raginu SD167. Raginu ką, užgulu, kniūpsau SD165. Kąg tu atsakytumbei tave teip rãginančiam DP200. | Dvasia… rãgina atminimą, mokia išmintį, įjudina valią DP250. ^ Geras arklys ir neraginamas bėga J.Jabl. Ant blogo raginti nereikia LTR(Vdkt). | refl. H156, N: Tėvas išvydęs degtinę, nėmaž nesiragino Žem. Išgėrėm, nereikėjo nė rãgintis Skr. Valgykit, sveteliai, nesirãginkit! NdŽ. Vilkas nebėga: raginas bėgti, veizas atsisukęs Ggr. ║ kviesti: Mane rãgina svečiuosna Alv. Neragintas atėjo N. ^ Neragintam po suolu MŽ. 2. Rk, Trgn valdyti arklius važiuojant: Ar mokytojas rãginsi arklį, ar man duosi? Mlt. 3. vaišinti, girdyti: Atkeliavus tenai tam svečiui, ėmusys latuviežiai vaišinti jį savo džiovinta juoda duona ir raginti gailiniu alu S.Dauk. \ raginti; apraginti; įraginti; išraginti; nuraginti; paraginti; priraginti; suraginti; užraginti

raginti sinonimai

raginti junginiai

  • (pa)raginti, (pa)skatinti, (viešai) raginti
Ką reiškia žodis ragintiejus? Visi terminai iš raidės R.