ypačiai reikšmė

Kas yra ypačiai? ýpačiai adv. 1. SD408, R70 labiausiai, ypatingai: Ką ýpačiai garbėje laikyti K. Jūsų ypačiai du žodžiu man netinka J.Jabl. Ýpačiai didelė meilė KII328. Greitos pagalbos ypačiai reik, kad nori ugnį gesyti S.Dauk. Jos labai mėgdavo dirbt, ypačiai verpti, austi BsMtII196. Ypačiai vedys, piršlys ir pabrolys vaišina nuotaką su pamerge JR11. Dėkui ale ypačiai mūsų mieliems lietuvininkams, kurių dovanos ir vėl taip apstingai tvinusios Ns1858,1. O ypačiai gražūs mokslai ižgi tų dviejų historijų mumus čionai yra palikti MP73. Kultūros darbininko širdį ypačiai džiugina lietuvių tautos laimėjimai švietimo, literatūros, meno, teatro srityse sp. Ne tiktai jos gentys ją apraudojo, bet su jais po draugei visi padonai, o ypačiaus dar vargdieniai LC1878,52. Čia pelkėje terškia parpliai vabalai, ypačiáusiai pavasarį J. 2. SD232, R skyrium, atskirai: Kam laikai avis su karvėm per vieną (bendrai), atskirk ypačiai, bus geriau! Žg. Ketu pirkti namus, vesti moterį ir ypačiai gyventi M.Valanč. Ką ýpačiai padėti K. Pūstelninkas, kur vienas ýpačiai noria gyventi, be žmonių J. Eikiva ýpačiai, t. y. į šalį J. Galėjo būt kiekvienas kaulas ypačiai suskaitytas DP176. O ėmęs jį Viešpats ypačiai nuog žmonių, indėjo pirštus savo ing ausis jo BtMr7,33.

Ką reiškia žodis ypačias? Visi terminai iš raidės Y.