skyrium reikšmė

Kas yra skyrium? skỹrium adv. DŽ, Klt, Brž, skyrium̃ NdŽ; SD233, Sut, L, Rtr atskirai: Kiekvienas skyrium SD87. Juodu skỹrium gyvena nuo tų tėvų Jrb. Dabar prie vietai [kartu], o tuočės skyrium̃ kožnas sau i dirbdavo LKT304(An). Šeimyna skỹrium, aš vė skỹrium Šd. Baisu duktės puikybė: ir valgo, ir prausias skỹrium Ds. Kalba skyrium̃ su visais Ln. Skyrium ganomos dvi bandos: jaučių ir karvių M.Katk. Avinyke stovia avys skỹrium, o taip karvės su ragais kad duotų! Ar. Reikė skỹrium miežinius pelus sustumt Sdk. Ė tie balsai visoki teip krūvon susiaudžia, kad jų skyrium̃ nežymu, ė tik širdį griaudžia A.Baran. Rašybos dalykai skyrium išdėstyti rašybos vadovėliuose J.Jabl. Skyrium kiekvienas esame mažas. O kai kartu mes – mes dideli E.Miež. Pasakyk man, ar lietus ir rasa skyrium geresnė ant jo dirvos puola? Tat. Skyrium buvo nuog bažnyčios MP211. ◊ skỹrium svíeto Sml, Lnkv ne taip kaip visi žmonės, kitoniškai; daugiau už kitus, didesni už kitų: O ką tu ten skỹrium svíeto padarysi? Skrb. Skyrium svieto nedaryk Grž. Tavo tie rūpesčiai skyrium svieto Klov. I skyrium svieto nedirbdavo Všk.

skyrium sinonimai

Ką reiškia žodis skyriumai? Visi terminai iš raidės S.