užraginti reikšmė

Kas yra užraginti? užrãginti tr. DŽ1 iš anksto įsakmiai ką paliepti: Aš buvau užragintas kalbėti taip V.Kudir. Kelkit, sūneliai, kelk jauniejai, jau seniai užraginti į karužį išjotie BsO85. Šiandien užrãgino kelius taisyt Jnk. 2. pavaryti (arklį): Ažrãginom kumelioką, tai kaip grausmu – ir namie Trgn. Jis užragino arklį visu smarkumu LTR(Blnk). Jin da smagiau arklį užrãgino: mato, ką čia jau kas negerai yra LKT276(Rgv). \ raginti; apraginti; įraginti; išraginti; nuraginti; paraginti; priraginti; suraginti; užraginti

Ką reiškia žodis užragis? Visi terminai iš raidės U.