kunigas reikšmė

Kas yra kunigas? kùnigas sm. (3b) 1. CI908, KlG24, K psn. ponas, viešpats; vadas: Lietuvių žodis kunigas ir latvių kungs „ponas“ pateko mūsų kalbon tuomet, kai vokiečiai žodį Kuning (sen. vok. aukš.) ėmė jau tarti Kunig K.Būg. Jau dabar ir ponus kunigais pagauna vadyt R, MŽ. | Puldinėjimus vykdė karinių draugininkų būriai, vadovaujami vadų, kuriuos lietuviai vadino rikiais, arba kunigais rš. 2. psn. žr. kunigaikštis 1: Gediminas kunigas narsus rš. Kieno šitie aukšti dvarai? – klausia kunigaikštis. – Šitie aukšti dvarai, šviesiausiasis kunige, tai mano V.Krėv. 3. SD84, R, K dvasininkas (ppr. katalikų): Kunigai vargins žmonis pikčiau už ponus Žem. Įgaižus kùnigas, kad pradėmu gieža vien J. Eina ožys par bažnyčią, nori kunigs būti JV1038. Brolis kunigóp išvažiavo Lz. Kodrin jį nusiuntė kunigóp DP75. Vakar buvau kunigíep Lz. Eik, pasirodyk kunigui ir afieravok už apčystijimą savo Ch1Mr1,44. Kunigumpi vedė PK160. Kunigas taip tebylo Mž127. Duot tą galybę kunigamus DP141. ^ Kunigui niekad nepriduosi Zp. Vai, kunigaĩ kunigaĩ, jūsų Dievas – pinigai Plv. Kunigs pinigus kraują, velnias maišą siuva Ss. Kas tur daug piningų, tas nebijo nei kunigų LTR(Šll), Sim. Ir kunigas du kartus pamokslo nesako NžR. Kur kunigas piršlys, ten velnias šliūbą duoda Pn. Alus ne [v]anduo, kùnigas – ne piemuo Pln. Numirė Jonas su kunigu (t. y. prieš mirtį jam kunigas buvo atvestas) GK1939,103. 4. stulpas paremti kam: Nors ir vienuolika kunigų pastatė, lubos vis tiek įgriuvo Vb. Kluonas su kunigaĩs Švnč.

kunigas sinonimai

kunigas junginiai

  • (anglikonų) kunigas
Ką reiškia žodis kunigauti? Visi terminai iš raidės K.