viršum reikšmė

Kas yra viršum? 1 viršum̃ adv. 1. DŽ1 viršuje, aukštai: Viršum̃ išleisti marškiniai NdŽ. Iš apačios kiaušinius sudėk viršum̃! LKT255 (Pg). Cidabrave buvo grytelė be kamino, viršum̃ buvo dūmam išeit aukštinis Sdb. Gyvena viršum̃ (antrame aukšte), iš vieno valgyt verdamės Sdb. Aure užlipė kopėčiom žmogus, i da lipa du trys, o vienas viršum̃ sėdžia Mžš. Koja ištinsta viršum̃ Ps. Ka jau tas kojines nenuplėšt, tai viršum̃ apvyniojam autais Dj. Arklys vaga, jautis viršum̃ eina Gg. Ant viršum̃ sietą uždedu, ka nepabėgtų [višta nuo kiaušinių] Pš. Užmaišysme tos [žirnių] košės, paskui taukų viršum̃ užpilsme Grz. Reikia smagiai sumušt [kopūstus], kad skystimas viršum̃ išeitų Pl. O viršum̃ nutaiso, ka par dvi plytas storumo būt tas pečius Všk. Kad plunksnelė dugnu grims, akmenėlis viršum̃ plauks JV822. Kap pūkelis dugne skęs, akmenėlis viršum̃ plauks, tada tada, motynėle, aš pas tave sugrįšiu DrskD132. Iš paausių ir pakaušio ilgi plaukai buvo suversti viršum ir sulaižyti M.Katil. 2. daugiau: Gerai, kad karalius nenužudė, tai da pragyvenau viršum̃ Ar. Dar labai gi tankiai atsitinka, jogiai nukrividytas viršum turi dar užmokėti BM175(Jnš). Mergaitė turėjos gerai ir nebijojo nukrist, bet viršum dar drožė kumelei par šonus LTR. ◊ viršum̃ plaũkti pirmauti: Perlojos moterys turi visur viršum̃ plaũkt Dg. viršum̃ pùlti priešgyniauti, ginčytis: Nieko negaliu pasakyti, tuoj púola viršum̃ Všk.
2 viršum̃ praep. su gen. Š, J.Jabl, Rtr, OG445, DŽ, NdŽ, KŽ viršuje, aukščiau: Gili duobė, ma[n] viršum̃ galvos Mrj. Viršum̃ tilto vanduoj buvo pakilęs Mrc. Viršum̃ akies [kirsti] cielino DrskŽ. [V]anduo eina net viršum̃ vagų, nebus bulbų Klt. Pavirto į tokią baidyklę i nulėkė viršum̃ alksnyno (ps.) Žr. Viršum̃ medžių lakiojau, šaltą rasą braukiojau (d.) Trš. Aš užejau kukutį viršum medžių tupintį, šilko lizdą vejantį, aukso kiaušą dedantį LTR(Mrk). Lekia gulbių pulkas viršum medelių LTR(Lp). Devynios kulkos viršum galvų ejo, ė dešimta galvą ėmė LTR(Brsl). Viršum mano galvos vieversėlis gieda LTR(Pmp). Kepurėlė viršum̃ vandens plaukia JD520. Kada akmenėliai, kada baltieji, plauks viršum vandenėlio, tetuši mano, senasis mano, tada tave lankysiu, širdelę nuramysiu LLDIII95(Jrb). Važiuoja per marias viršum̃ vandenio LB172. Ponas Dievas tas žemeles šen ten viršum vandenų pabarstė, iš to atsirado sausa graži žemė LMD(Sln). Žiūri – viršum stogo ribokiukas sėdi ant kamino ir baigia pešioti savo plunksnas DvP127. Žiūria – jau viršum̃ galvos mėnulis, jau teip aukštai ažuskrido [velnio nešama mergina] (ps.) PnmR. Saulė jau gerokai pakilo viršum miško A.Vien. Viršum pilkų, tuščių laukų skrido senas varnas P.Cvir. Kaip malonu pasinerti ir jausti, kaip vanduo susilieja viršum galvos J.Balč. Viršum miško vaiski pilnatis J.Aist. Ir tvino vandeniai, ir pakėlė karoblį teip, jog pasikėlė viršum žemės Ch1 Moz7,17. Pamatę jį einantį viršum jūros, jie nusigando SkvMt14,26. ^ Neužšoksi viršum̃ bambos Trgn. Viršum medžių nevaikščiokit LTR(Aln). Ąžuolaitis krunkuolaitis, viršum mėnuo teka (žydintis žirnis) LTR(Igl). Kas ant mūsų viršum kojų? (musė) Stč.

viršum antonimai

viršum junginiai

  • su viršum
Ką reiškia žodis viršuma? Visi terminai iš raidės V.