lietuvis reikšmė

Kas yra lietuvis? lietùvis, -ė smob. (2) 1. [K] lietuvių tautos žmogus: Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino A.Baran. Kristijonui kelė[je] esant, kėlės lietuviams nelaukamos karės S.Dauk. Nelengva būdavo kaimiečiui lietuviukui, patekusiam kad ir į kurią Lietuvoj esančią provincijos gimnaziją ar progimnaziją rš. Parašyčiau dainužėlę apie darbus lietuvėlių LTR(Mrj). Lietuvukai, mūs brolukai, suguldė galveles (d.) Rod. Lietuvis išjoja į mišką o grįžta važiuotas ST565. | Avižos gudės ir lietuvės arba didžiosios (arba vienašalės) J.Jabl(Ds). 2. psn. aukštaitis: Taip kalba žemaičiai, suvalkiškiai ir lietuviai LTI275. Čion žemaitis, lietuvis draugystėj dūmojo, drauge giesmes pergalės giedojo D.Pošk.

lietuvis junginiai

  • Mykolas Lietuvis
Ką reiškia žodis lietuviuoti? Visi terminai iš raidės L.