kraujas reikšmė

Kas yra kraujas? kraũjas sm. sing. (4) raudonos spalvos skystis, cirkuliuojantis žmogaus ar gyvulio organizme ir maitinantis audinius: Kraũjas valijas po gyslas, vaikščio[ja] J. Kraujo stabdomieji vaistai rš. Kraũją leisti K. Kraują leidžiu MŽ18. Krauju spjauju SD116. Kraujo leidimas SD311. Gysla kraujo SD463. Kraujo praliejimas R. Kraujo plūdimas B. Kraujo užkrėtimas (septikemija) rš. Nekalto kraujo daug sugėrė fašizmo ištrempti keliai E.Miež. O ansjen padažė pirštą savo aname krauje Ch3Moz9,9. Tas krau[ja]s tavip brangus esti Mž56. Atpirko mus ... krauju savo Mž261. Didžiai daug kraũjo Rsn. Blogai pjovei: kraujù paėjo [antis] Ds. Kirsiu aš tau galvelę kap kopūstėlį, leisiu kraujẽlį kai vandenėlį (d.) Plm. Parneš gromatelę, krauju parašytą, gromatelė[je] aukso žiedą StnD25. Kai rudeniop lapeliai geltoni, raudoni, tartum krauju Marčiupio pakalnes aptraukia A.Baran. Teikės ... apmazgot nuog nuodėmių mūsų krauje savame DP573. | prk.: Proletariatas paima laisvę ir krauju gina ją nuo reakcijos pasikėsinimų (sov.) rš. 1905 metų sausio 9 dieną darbininkų kraujuje gimė pirmoji Rusijos revoliucija (sov.) rš. Jis rūbą savo mazgos vyne ir savo skraistę kraujeje vynuogių BB1Moz49,11. ^ Kraujas ne vanduo, širdis ne akmuo LzP, PPr98. Kraujas ne rasalas Bsg. Jaunas kraũ[ja]s šoną rausa Slnt. Kraujas nepaleidžia (giminės esame), reikia pamylėti (pavaišinti) Rm. Upės kraujù eina (daug žūva žmonių) Ml. Upelė tekėjo raudonu kraujeliu LB98. Putinai krauju varva (raudonuoja) A.Baran. Dangus buvo vieno kraujo (visai raudonas) Žem. Veiduose nebuvo kraujo lašo (buvo išblyškę) S.Nėr. Sapiegos rankos kraujumi garuoja (jis daug žmonių žudęs, kankinęs) B.Sruog. Širdy jos virė kraujas neramus (ji jaudinosi) T.Tilv. ◊ dūšià vérda kraujù Ml labai susigraužęs. gaĩdžio kraũjas duonienė, „ubagienė“: Aš jum duosiu, vaikeliai, gaĩdžio kraũjo Švnč. grỹno kraũjo tikras: Ji buvo gryno kraujo miestietė V.Mont. ikì paskutìnio kraũjo lãšo visas jėgas, viską atiduodant: Jie kovojo iki paskutiniojo kraujo lašo sp. lìg kraũjo lãšo labai sunkiai, iš visų jėgų: Dirbau lig kraujo lašo, o algos už kitus mažiau tegavau Varn. per kraũją didelėmis pastangomis: Ūkis pas mus jau pakilęs, kad ir per kraują jis pasikėlė Plv. kraũją gadìnti (kam) erzinti, jaudinti ką: Tu man tik kraują gadini, vis atsibardamas, neklausydamas Als. Tylėtumei ir kraujo sau negadintumei rš. kraũją (kieno) gérti (làkti) žiauriai išnaudoti, varginti, kankinti: Gana jums žmonių kraują belakti! Žem. Gana jiems darbo žmonių prakaitą, kraują gerti! P.Cvir. kraũjas ir píenas baltai rausvas (apie veidą): Kap merga jauna: kraujas ir pienas tavimp Lz. kraũjas kaĩsta jaudinasi: Tau pirma vieta tarp draugų, ir nuo tavo žodžių jiems kaista kraujas! rš. kraũjo mẽtai Dr karas. kraũjo akmuõ EncIV517 vienas iš brangiųjų akmenų, hematitas. kraũjo duobẽlė; LBŽ bot. 1. vaistinė kraujalakė (Sanguisorba officinalis). 2. raudonasis snaputis (Geranium sanguineum). kraũjo jãspis EncIV517 vienas iš brangiųjų akmenų, heliotropas (kvarcas). kraũjo lašẽlis; LBŽ bot. auskarėliai (Dicentra spectabilis). kraũjo žolė̃ bot. 1. P kraujažolė (Chelidonium, Achillea). 2. Sut Scriphium. rùgio (rugių̃) kraũjas degtinė: Dėkui tau, svočiute, dėkui tau, jaunoji, už rugio kraujelį, už miežio grūdelį (už alų) Žl. Negerk, svotule, šito glito šarmelio, pakaks mano tėvelio rugių kraujelio! Aln. širdìs kraujù (kraujè) vérda (suvìrus) labai susigraužęs, susirūpinęs: Jo širdis krauju verda rš. Išleidau tokį jauną į girią medžių kirsti, ir dabar štai kaip atsitiko! Mano širdis kraujė[je] verda Trg. Krauju širdis suvirus JV954.

kraujas sinonimai

kraujas junginiai

  • Naujas kraujas (grupė), Profesionalas. Antrasis kraujas
Ką reiškia žodis kraujasiurbis? Visi terminai iš raidės K.