sėta reikšmė

Kas yra sėta? 1 sėta (la. sēta) sf. 1. M, LVIII833 tvora; kiemas: Sėtos negalime atskirti nuo rytiečių aukštaičių veiksmažodžio sejù, sėjaũ, siẽti = la. seju, sèju, sìetrišti“ K.Būg. 2. lukštas: Jei kiaušinio sėtà tanki – bus vištytė Zr.
2 ×sėtà (l. cet, cetno) sf. OZ49, sė́ta (1) Š, FrnW, NdŽ; Rtr, Ser, An, Tr porinis skaičius, pora; plg. 1 cėta: O, sėtà! Riešutai mano! Tvr. Ar lyka, ar sėta? Ds. Sako „sė́ta“, ir deda tą saują riešutų porom Švnč. Sėta ir lyka SD110.
3 ×sėtà (sl.) sf. BŽ163 1. N, [K], Kos223 saga, sagtis, sąsaga; plg. 2 cėta: Sėta auksina SD436, Sut. Ėmė jis aukso spangus (viršuje spitulą, paraštėje sėtą, spangę…) … ir bylojo BB1Moz24,22. 2. SD310, Sut iškilas metalinis papuošalas.

Ką reiškia žodis sėtanagiai? Visi terminai iš raidės S.