gryčia reikšmė

Kas yra gryčia? gryčià sf. (2) Š, Brž, Pn, Ut, Ukm 1. pirkia, troba: Kaimyno gryčioj švietė žiburys T.Tilv. Kaip atsidėjus valai tu savo gryčią, dulkelę aliai vieną surenki S.Nėr. Nešęs velnias akmenį didumo kaip gryčios A.Baran. Gryčià šilta Lnkv. Lauke šalta, eik į grỹčią Šln. Sumesk linus ant grỹčios (ant aukšto) Sml. Karaliūčia turėjo tokį žiedą, katrą kai pasukė, tai tuoj stojos vieto[je] palaikės gryčelės gražiausias dvaras BsPII241. Iškasė po slenksčiu savo gryčeliùkės duobę BM210. 2. kaimo trobos prastesnysis galas: Barčia aš grỹčioj, barčia ir seklyčioj, barčia aukštam svirnely savo jauną bernelį (d.) Tj. Kam svečią atvedei į grỹčią – reikėjo vest į seklyčią?! Paį. 3. vienas gyventojas, duba, kiemas: Nedidelis sodžius – tik devynios grỹčios Nj. Sako, visa gryčia guli (visi namai, visa šeimyna serga) Pc. ^ Nėra grỹčios be dūmų Rz.

gryčia sinonimai

Ką reiškia žodis gryčiašlavis? Visi terminai iš raidės G.