kareivis reikšmė

Kas yra kareivis? kareĩvis, -ė smob. (2) K, Š; R232, MŽ460, M, eilinis, atliekantis karo prievolę: Mes – taikos kareiviai, už taiką stojame visuos kraštuos V.Mozūr. Kareivis pily pastatytas SD457. Išeiga kareĩvių palengvina gaspadorius J. Lietuviai dainavo apie savo kareivių ir jų vadovų veikalus A1884,247. Sūnus kelinti metai tarnauja kareiviuose VŽ1905,72. Girias kareivis stiprumu brš. Į jį bėgo nedidutis kareiviūkštis rš. Du kareiviu su įsakymais nuog karaliaus atjoja I. Ir kareiviai per naktį su šarvais sergėjo SGII111. Kas gali dabar abejoti, kad per kitą karą moters jau kareivėmis pasirodys pasaulio aikštėje J.Jabl. Jis didis kareivis buvo Ns1842,2. Visi artesniejai kareiviai susirinko ing jo rūmą I. Drąsi kareiviai S.Dauk. Tavęs klauso it kareiviai savo vyresniojo M.Valanč. Kaip užleido tais kareiviais, tos bobos tuojaus jam viską atdavė BsMtI134. Vienas kareivis eina, atitarnavęs karaliui, namon BsMtII232. Kareivėlis gražus, kareivuks patogus BsO208. Man kareivis ne bernelis, aš kareivių ne mergelė JD476. Aš nenešiosiu tų marškinėlių, kareivėliu pastosiu TDrIV73(Kb). Mano brolelis, valelė[je] augęs, pastojo kareivėliu D20. Užaugs tavo sūnaitėlis, bus Lietuvos kareivėlis DvD109. O antai stovi mūsų seserėlė tarp kareivių pulkelio JD450. O ką tu te dėvėsi, kaip kareiviumi būsi? JD1139. Vieno[je] šalelė[je] jauni broleliai, antroje kareivėliai JV985. Tarė kareiviump, kurie leidės anon karėn Ch4Moz31,21. Ne tiemus notboliemus miegaliamus, bet pilniemus ir darbantiemus kareiviamus yra žadėta DP353. Reikia kareiviui būti stipru ir drūtu SPII19. Giria ... stiprus kareivius SPII19. Karalius ... patis drin visų pirm alkt pradėjo, neg jo kareiviai DP586.

kareivis sinonimai

Ką reiškia žodis kareiviškas? Visi terminai iš raidės K.