įvykti reikšmė

Kas yra įvykti? įvỹkti intr. K, Š, KŽ 1. Rtr, LL287, L atsitikti, nutikti, pasidaryti: Kasdien įvỹksta daugybė įvykių DŽ1. Kaip tėvas liepė, taip ir įvỹko NdŽ. Kaip vivirsys sakė, kaip ir įvỹko BM351(Vkš). Gaunam žinias, ka jau tas i tas įvỹko, tiek i tiek nukentėjo Kal. Kas jei įvỹks, tai praneškit ryto jam jau Jdp. Kaip svočiutė priėjo, užminkymas įvỹko JV707. Įvykus sutuoktuvėms, motyna persikėlė kitur gyventi A1885, 14. Visa, kas ateityje įvyks, įvyks pagal tą patį būdą ir tuos pačius dėsnius kaip ir praeityje A.Mac. Koks jau turėtų įvykti stebuklas, jei Grėtė sugrįžtų iš ligoninės I.Simon. Kas tura įvykti, kumet nor įvyks VP24. O kas gi įvyko tą vakarą, tą naktį? V.Bub. Visa įvyko ypačiai metu kančios Viešpaties DP50. ║ kilti: Per pratybas įvyksta diskusijos S.Šalk. Daugelis gaisrų įvyksta dėl mūsų pačių nerūpestingumo rš. 2. KŽ, Ėr įsigalėti, sustiprėti, įsisenėti (apie ligą): Drugys įvỹko ir nusmaugė kūdikį J. Kad liga įvỹks, tada sunkiau bus išgydyti J.Jabl(Pn). Įvỹko liga – sunku išgydyt Pc. ║ paplisti, išsikeroti, įsismarkauti: Gudiškuose laikraščiuose pasklido kalba, kad labai įvykęs kuntrbantas A1885,285. Neolito (brūžyto akmens) kultūra buvo pietuose įvykus LTIII319(Bs). | refl.: Oi, karai kai insivỹko, tai oi Klvr. 3. R, R116, MŽ, MŽ152, MŽ2120, Sut, N, Sln, Rtr, L, NdŽ tapti tikrove, išsipildyti: Vykte įvyko jo noras J. Bet jo noras neįvyko Gmž. Nebuvo lemta tiems jo troškimams įvykti J.Jabl. Galų gale tas mano troškimas įvyko J.Bil. Kartoms netikėjau, o viskas kaip padėtas – įvỹko, i viskas (išsipildė, ką išbūrė kortomis) Sd. Dievo žodis įvyks Skv1Moz 41,32. Žinia ta neilgai trukus žodis į žodį įvyko M.Valanč. Tatai tikos, idant raštas invyktų̃ (paraštėje ižpildytųs) DP179. ^ Geras sapnas neįvyksta, ale piktas įvyksta R172. Piktas sapnas beveik įvykstai S.Dauk. Blogi malai veikiai įvyksta M.Valanč. Skelbamos nelaimės veikiai įvyksta VP41. Kas nu Dievo yra žadėtu, tas tura įvykti VP23. Bloga kalba veik įvyksta M. 4. M, Š vykstant patekti į ko vidų. | prk.: Ir žemumas meilus man į širdį teįvyksta, kerštas, didystė čia tenyksta prš. 5. refl. Plvn įpykti, įširsti: Ko taip įsivykaĩ an to vaiko, kam jį kasdien bari? Slm. An ko įsivỹksta, ir drasko kaip katė Pl. \ vykti; atvykti; davykti; įvykti; išvykti; nuvykti; pavykti; parvykti; pervykti; suvykti; užvykti

įvykti sinonimai

Ką reiškia žodis įvylimas? Visi terminai iš raidės Į.