meilus reikšmė

Kas yra meilus? meilùs, -ì adj. (4), méilus, -i (1) Dk 1. SD128,151,304, R, K kuris moka meilintis, rodo meilę, švelnumą, lipšnus, glosnus: Meilùs vaikelis: prie visais glaustos, visus mieluoja Slm. Jis prie akių labai meilùs, o už akių piktas kap širšė Prn. Kartais ir vilkai esti meilūs J.Jabl. Meili katė, kai alkana LMD(Tvr). Meili kaip gulbė LTR(Šmk). Katė nemeili vaikų (nemyli katyčių) Kltn. Pati sveika pačiam meili Pnd. Turtuolio širdis prie turtų meiliausia, o prie vargšų pikčiausia Sim. Ponutis bus meilùtis – mūsų nenugirdys Aps. Kokia tu meilutė mergaitė, Ieva! rš. Voverėpažiūros meilutis padarėlis rš. ^ Meilus, nors į ausį dėk LTR(Jnš). Kad Dievas duotų vyrą meilų, dailų ir nebailų Dkš. meĩliai adv., méiliai: Į aną meĩliai žiūrėsiu, meĩliai kalbėsiu (d.) Ss. Pasveikino dėdę meiliai BsPI14. Aš su savo mergužėle meiliai pakalbėjau JD848. Mamužyte, senolyte! Meiliai, meiliai mane užauginai, tikt ne meiliai mane pažadėjai RD187. Jisai vėl méiliai pažįsta aveles savas DP209. ^ Pirma meiliai, paskui peiliai J.Jabl. 2. malonus, mielas: Savo šone vėjas meilùs Ml. Meilì kaip alkanam duona Ds. Meili kaip senam šilta krosnis rš. Kai galvą sopa, tai nemeĩlios nei giesmės, nei niekas Dglš. Ilgi svečiai nemeĩlūs Trgn. Mergaitelės mano meĩlios, senų niekas nemyli Brsl. Išeina mergytė, kai meili dienelė NS516. Dailus liemuo, meilios akys, kaselės geltonos JV1061. Kalbink bernelį meiliais žodeliais JD1229. Mergelė graži žiūrėti, meili kalbėti J.Jabl. Tos mergelės meĩlūs žodžiai, jos močiutės dar meilesni Niem10. Sveikata už viską meilesnė Ut. Ne kas bėr meilesnis už tėvą ir motiną Sim. An pavasarį tai jau ir oras meilesnis, kad ir šaltas Sdk. Pakalbyk dukrelę meiliausiais žodeliais KrvD164. At'duok tymo balną su meilum žodeliu MitI116. Aš retai … lankysiu, kai pažadėsi nemeilamjam berneliui (d.) Nm. Klausytumbei méilaus balso DP350. Smarkus prieš lapaujančiuosius, méilus nužemintiemus DP435. Rasa yra meili pasauliui ir žemę vaisingą daro DP502. meilù n.: Tai gražu žiūrėti, tai meilu kalbėti! JV769. Savo žemėn meilu numirt Šr. A jau nebemeilu ir gėlės? Ob. ^ Meilu brolis, meilu sesuo, paties dantys da meilesni Krp. Meilūs kailiniai, bet marškiniai da meiliau LTR(Srv). Kur meilu, ten akys, kur sopa, ten pirštai LTR(Slk). meĩliai adv.; R: Saulė švitėdama kartu meiliai šildė Žem. Pavasario saulė prašvito meiliai Mair. Ir vėjelis pučia meiliai, ir raselė krinta gailiai Vp. Meiliai priėmė DP519.

meilus sinonimai

meilus antonimai

meilus junginiai

  • apsimestinai meilus, meilus apkabinimas, meilus žodis
  • Leonas Meilus
Ką reiškia žodis meilutis? Visi terminai iš raidės M.