krosnis reikšmė

Kas yra krosnis? krósnis sf. (1) J, krósnis, -ies sm. (1) K, krósnis sm. (1) J; R 1. SD82, N, K, M, CII169, Lpn139, Skp, Brž, Km, Rm iš akmenų sukrautas šildomasis pirties ugniakuras: Kalba rodo, kad visų seniausias lietuvių ir latvių pečius yra tai krósnis 'Steinofen' K.Būg. Tosios krósnies būta kraujamõs iš akmenų K.Būg. Pirtin nueina ir in krosnies pila vandenį Brsl. Kai užpylėm an karštos krosnies vandenio, tai bematant pasdarė karšta Trgn. Krósnis net balta, kaip įkūrenta Pnd. Uždėk ant krosnies šilimos (uždėk ant krosnies šlapią vantą, kad gautum šilumos – garų) Paį. Užpilk vandenio an krosnies Vžns. Krosnis nešilta, tai ir pirtis nebus šilta Pn. Kad šiton pirtiñ nekokia krósnis Lš. Žiūrėk, subatoj pakurk krósnį – išsipersim Pp. Krosnis yra sukrauta iš akmenų Slnt. Pačio[je] pirtė[je] buvo krosnis S.Dauk. Pas neturtingūsius to[je] duobo[je] pėrės, nesgi ant kakaliu buvo krosnis sukrauta S.Dauk. Baltrui krósnį reik pakurti JD181. 2. KBII102, Š, Tlž, Smln plytų įtaisymas patalpai šildyti, maistui virti, kepti ir kt.: Krósnis įšilo, įšils ir troba J.Jabl. „Pečiaus“ vieton rašomojoje kalboje šiandien visur kišama yra krosnis K.Būg. Daugiau įšildyk krósnį, ir troba bus šilta Sr. Krosnis nors dar nauja, bet jau suskilusi Žem. Kai Antanukas nubudo, krosnis jau buvo pakurta, puodai sukaisti V.Krėv. Iš krosnies duona iškepta kvepėjo T.Tilv. Gulėjau ant krosnies, bijodamas pajudėti, užmerkęs akis A.Vencl. Sadėk malkas ant krósnies – to pečiaus galo, kur dūmai eina (kaktos) J. Priėjo ir pakajingai pas krósnį pasisėdos MitI67. Nubudęs vaikas ant krosnies žiovavo V.Mont. Nelįski už šilto krosnio Vd. Kamine yra įtaisyta kepamoji ir šutinamoji krosnis rš. Kertėje pastatyta krosnis rš. 3. tech. specialus įtaisymas metalo pramonėje apdirbamam metalui įkaitinti: Metalui lydyti vartojamos taip pat elektros krosnys rš. Pastaruoju laiku vis plačiau pritaikomos elektrinės krosnys, kuriose metalui įkaitinti vartojama elektros energija rš. Elektros lanko krosnyse aukštoms temperatūroms pasiekti vartojama elektros lanko išskiriama šiluma rš. Elektrinėje deginimo krosnyje išdeginami emaliuoti indai rš. Indukcinės krosnys vartojamos žemo ir aukšto dažnumo rš. Špižiui išlydyti gali būti panaudotos taip pat liepsninės krosnys, kuriose deginamas kietas, skystas arba dujinis kuras rš. Dažniausiai vartojamos horizontaliosios arba vertikaliosios sukamosios krosnys rš. Tigelinė krosnis vartojama aliuminiui lydyti rš. 4. R, MŽ363, N, Sb jaujos šildomasis įtaisymas; jaujos „pečiaus“ vidus, išmūrytas akmenimis: Tik gerai įmesk spalių į krosnį Ms, Erž. Jos (rejos) netur kakalio arba pečiaus, bet iš akmenų sukrautą krosnį S.Dauk. | Pečiaus krósnis išgriuvo Žg. 5. G93, S.Dauk, Kt, Alvt, Rm (akmenų) krūva, krūsnis: Tokias krósnis turite ir dejuojate, kad neturėsit akmenų pamatam Srv. Eime ažu krósnies – netep vėjas pūs Dv. Kap keliausi, tai tę krósnys gale kelio bus Dv. Liesõs karvės vieni kaulai, kaip krósnis stovi J. Išardė vieną krosnį, žiūri – ant dugno po akmenais grabas BsPIV113. Jų laukuose krósnys akmenų sukrautos Brt. Pakelėse matyti didelės krósnys akmenų Vrb. Dideles krosnis akmenų sudegink ir suskaldyk J. Pasakoja, kad ievursteliai (vieversėliai) žiemą būna pasislėpę akmenų krosnyse Grv. Nuo tolo atrodo kaip akmenų krósnis Pg. Dai tu, putinėli skaistusai, dai ne vietoj tu išdygai tarpu krosnių akmenų Eiš. Auga laukūse sausūse, aplink krosnis kūlių būriuotai P. | Kai kada ant kranto priverčia ledų krósnis Upn. Sukrovė galvelių krosnelę NS496. ◊ kaĩp ant krósnies píla (išpýlė) labai geria: Kai ant krosnies pila MŽ. Išpylė kai ant krosnies Sln. krósnių Jùrgis kas mėgsta šilumą: Tu esi tikras krósnių Jùrgis, leisk ir mane pasišildyti Kin.

krosnis sinonimai

krosnis junginiai

  • Krosnis (astronomija)
Ką reiškia žodis krosniurka? Visi terminai iš raidės K.