visumet reikšmė

Kas yra visumet? visumèt adv. J.Jabl, Rtr, NdŽ, KŽ, DūnŽ, Kv, Lž, Klk, Lkž, Pkl, Yl, Žeml, Krt, End, vìsumet, visùmet DūnŽ, LKT102(Vg); K, L, visūmèt DvP239, Lks, Jdr; K.Būg, KŽ žr. visuomet: Penktadienis visumèt pasninkas, silkė visumèt būdavo Vgr. Anudu ir laukuose nevalgė po vieną, bet visumèt palūkėjo viens antro BM250(Krp). Tumet sodnas vadinos žvėrinčiumi, kuriame visumèt spacieravo[ja] didumenė BM302(Lkv). Visūmèt mokytas žino, kap sakyt DrskŽ. Einu visumèt rėkdama vagul to savo kurpalio (kojos), kol pranešioju [batus] Trk. Tas papunis visumet lig su katinu teėda Grg. Linus visumet mynė naktimis, ne dienoms Žlb. Druskos biškį įdės, kvynų visumèt dėsiam [į duoną] Sd. Naujų metų vakare visumèt liuobam burtėti, kokius vyrus gausma, kaip gyvensma Kl. Broliai visumèt susitara geruoju, anie nebaras Pln. Daugiausiai gaspadoriai visumèt liuob siųsti kerduką tą tūbelį žyčioti LKT133(Klp). Į miestus juo visumèt buvo šokiai Ktč. Nesusišnekėsi su anuo – visumèt pasišiaušęs Vvr. Čia niekas neuždraudė, kumet žvejoti, i neršam[am]e laike visumèt visumèt žvejojo Vvr. Pečių paržegnoti turėsi, kiši po pečio, turi paržegnoti visumèt Ms. Vyrams visumèt yr laiko, o motriškoms nėkumet Akm. Mūso pievo[je] vìsumet buvo daug pampotaukšlių Tl. Pryš didžiąsias šventes pirtį visumèt liuob kūrenti Vkš. Žmogus nora visumèt gyventi kaip jei su saule Krš. Vienas gali nežinoti, reik su žmonimis visumèt pasitarti Rdn. Visumèt rudinį kulamà buvo, mašinų nebuvo ir kūlė su spragilais Lpl. Visumet būste linksmi Sz. Ir dūmojai visumet teip būsiant, o dabar verki Jzm. Į bažnyčią gebėjo pirmasis ateiti, o pastarasis išeiti ir visumet karšta širdžia apei Viešpatį Dievą byloti M.Valanč. Saulelė visumet vienoj pusėj teka, antroj leidžias… Žem. Padėk mums, idant geruose darbuose visumet atsinaujintumėme brš. Su Dievu visumèt buvau geruoju Šv. Ei rūta rūta, rūtelė žalioji, visą čėsą mylėjau, visumet nuravėjau JV863. Adunt visokioj vietoj ir visùmet Dievas mus saugotų nuog pikto ir adunt visi mūsų darbai dėtųs ant garbos Dievo AK13. Teisaus visumet Ponas savęspi šaukiančio ižklauso ir ižtraukia iš rankų spaudančio KN41. Dėkavojame Dievui visumet už jus visus, atmindami ant jūsų maldose mūsų be paliovimo Bt1PvT1,2. ^ Visumet taip y[ra]: kas tėvo neklauso, šunies balso klauso Trk. Vyruo visumèt galėk, vaikams – turėk Krš. Nauja šluota visumèt geriau šluona Slnt. Kas ko geida, o žydas visumet piningų VP23. Surūgusi visumet kaip kiaulių jovalas LMD(Tl). Slinkis visumèt serga Klp. Tura šiaudus, neėda, tura kojas, neeita, tura dūšią, ne visumèt (lova) J.

Ką reiškia žodis visumetinis? Visi terminai iš raidės V.