biednas reikšmė

Kas yra biednas? ×biẽdnas, -à (l. biedny, brus. бeдeн) adj. (4) K, DP254, bíednas (3) Rdm; R neturtingas, vargingas: Ar biednas buvo pinigų, kad taip dūsavo? Kp. Likau aš vienas biednas strazdelis JD555. Kur mes prisiglausim biedni našlaitėliai VoL432. Gink mus biednus, Pone Mž284. | Teip biẽdnas esu an kojų (esu paliegusių kojų) Pgg. Ji ant akių biednà (silpnai mato) KlvD2. Tie tavo arkliai tokie biedni (liesi), ar nešeri? Grg. ^ Atsitrauk tu no mano biednõs galvos! (sakoma ilgai prašančiam, įgrisusiam) Gs. Bėda biednám, šalta vienam Sd. biednaĩ adv. K: Apie tą kraštą žmonės biednaĩ gyvena Gs.

Ką reiškia žodis biednelis? Visi terminai iš raidės B.