vargingas reikšmė

Kas yra vargingas? vargìngas, -a adj. (1) Sch208, K, J, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ, -à (3) Š; H, H170, Sut, M, L, Amb 1. R260, MŽ347, ŠT194 kuriam atlikti, įsigyti reikia daug jėgų, pastangų, sunkus: Visas vargìngas buvo toks darbas, didelis dideliai Yl. Vargìngas buvo tas kūlimas, ne teip kaip daba Yl. Ka aš pradėjau eiti į mynes, buvo vargìngas mynimas Kl. Vargìngas važiavimas ir su rogėm, kai sniego maža Slm. Žiemą ne taip varginga kelionė, nekaršta LKKXXI293(Mair). Mokslas naudingas, ale vargìngas Trgn. | Varginga duonelė tai gardi valgyt LTR(Ldvn). Vargìngas šienas – an pečių iš liūno išneštas Mlt. Mūs vargìngi pinigai Dglš. vargìnga n.: Sako, labai bloga, vargìnga piemenim tos žąsys ganyt Slm. Lynai dideli ir skanūs, ale jų varginga gaut Gdr. Ta pavardė žemaičiams buvo vargingiausia ištarti Vaižg. vargìngai adv. PP67, Plng, vargingaĩ Vdn; N: Vargìngai šienavo: atatupstą traktorių varinėjo varinėjo, urstė urstė Klt. Vargìngai statė namus – neturė[jo] iš ko Klt. Sijos par kretilą pirmiau, ka tus stambiūsius nuimtų, po tam vėtys, dideliai vargìngai KlvrŽ. Svirties nėra: kaip norint vargingai yra semiamas vanduo Žem. Dideliai vargìngai ugnelę įskėlė su titnagu, o degtuką brūkš – ir yr [ugnis] End. Su seserim vargìngai suskalbam Adm. Bais vargìngai gulėjom, matai, trijuos Sdk. Žmogus teip vargingaĩ vaikšto su lazdele Pš. Kone per visą vasarą jie (galvijai) stokojo ir vargingai išsilaikė K.Donel1. 2. R, R32,117, MŽ, MŽ42,153, D.Pošk, S.Dauk, ŠT18,44,148 kuris neturtingas, beturtis: Buvo kitą sykį dikčiai vargìngas žmogus Varn. Vargingas, ka jis nieko neturia Plšk. Kokie tatai vargìngi žmonys buvo, kaip vargingai reikėjo gyventi Ms. Iš tokių vargìngų tėvų aš mažutė palikau, vienas da negimęs Pš. Varguose gimiau, varguose augau, papuolau už vargìngo bernelio Š(Šmn). Buvo ir vargingų̃ žydelių Alz. Čia gyveno vargìngas ir teisingas žydelis PnmA. Labai vargingą marčią gavome I.Simon. Kad ir vargìngi, bet linksmi [buvom] Dg. Gyveno kartą du seneliu, kuriuodu buvo labai silpni ir vargingi LTR(Dov). Didžiai vargingas kampas ir didžiai vargingi žmonės Kel1858,1. Dabar tu neesi vargingesnis kaip iškeliaudamas J.Balč. Negalima teigti, kad Baranauskas būtų slėpęs nuo jos savo vargingą kilmę rš. vargingai adv. R32,117, MŽ42,153: Kur vargingiaũ vaikas augęs, tai geresnis Dglš. 3. kuris patyręs daug vargo, nelaimingas, pasigailėtinas, vargšas: Ir judu tą vargingą kūdikelį norėtav užmušti? I. Ar priimsi mane, dangiškas tėveli, mane silpną, menką, vargingą žmogelį? LTR(Lzd). Susimylėjo senukai ant vargingo Baltraus, priėmė pas savę pernakvot BsMtII43(Nm). Ar tu būtumbei senas ar jaunas, bagotas ar vargingas, žmonių pagirtas ar paniekintas, smertis tavę nepačėdys Kel1849,77. Tauta, kurios mokykla nedirba iš tikrųjų šviečiamojo darbo, nekelia jos kaip reikia iš miego, yra labai labai varginga J.Jabl. | prk.: Kad tu pavirstum in varną ir išlėktum nuo mano vargingos galvos (ps.) Brt. vargingỹn adv.: Mūsų kraštas ėjo vargingyn prš. 4. ŠT98 prastai, skurdžiai, varganai atrodantis: Buvo užejęs kažkoks vargìngas žmogelis Vkš. Nusvirau aš į vargingą savo guolį, kaip žmogus, kuriam vis tiek gyvent ar mirti V.Myk-Put. Seniai, labai seniai gyveno žmogus, kuris turėjo žemės ir vargingą trobelę LTR(Užv). Sodžiaus gatvė atrodė jam susiaurėjusi, varginga J.Paukš. Daržovės šiamet vargìngos Rmš. Ašaras ir purvą nuo vargingo veido kas gi tau nušluostys? S.Nėr. vargìnga n.: Kambariuke viskas buvo labai sena, apmūsiję, aprūkę, varginga J.Paukš. vargìngai adv. I; Sut: Gryčia atrodė daug vargingiau J.Avyž. 5. N, ŠT31, Kvr, Btrm, Ad teikiantis daug vargo, rūpesčių, sunkus, varganas: Vargìngas mano gyvenimas, maž kap pravargsiu – visgi in tą galą jau Švnč. Tai teip ir vargom, vargìngas mano gyvenimas buvo LKT338(Kzt). Ka svetimi augino, koks vargìngas gyvenimas! Žeml. Vaikai maži buvo, da nevedėm kult – vargìngas buvo gyvenimas Upn. Dieve sergėk, mano gyvenimas vargìngas, tep i pergyvenau ašarose, bėdose Ktv. Nedrūta labai esu, ba vargìngas buvo gyvenimas Stk. Oi, vargìngas buvo amžius, o labiausiai tas kūlimas su tais spragelais Krp. Visas amžius vargìngas muno yr Yl. Kaip greičiau kad mum užaugt, kad pasbaigt mūs šitos dienos vargìngos Ktk. Nei tokio vyro buvo, nei tokio gyvenimo, kap man buvo, mano tokis likimas buvo vargìngas Dg. Tada pažysim vargingas dienas, kada mus atskirs iš pulkelio vienus DrskD210. Tada tai pažinau vargingas dienas, kai atsiskyriau iš pulko vienas LTR(Sv). Toks vargìngas pavasaris šį metą Yl. Jei paukščiai parleka ant ledo – būs vargingas pavasaris Plt. Varginga pradžia neturinti palaužti įkvėpimo rš. Mokymosi sąlygos buvo labai vargingos rš. Nebuvo apylinkėj vargingèsnio gyvenimo kaip mano Šmn. Nugriaudama tas senas sukrypusias trobeles, aš noriu, kad jūs pasistengtumėt užmiršti vargingąją praeitį I.Simon. vargìnga n. Dg: Būlavo labai vargìnga gyvent be žemės Kpč. Dabar tai gera gyvent, tik Dievo nebėr, o buvo – vargìnga buvo Rk. Vargìnga seniau buvo ūgint vaikai Dglš. | Kojom vargìnga Sld. vargìngai adv. K, vargingaĩ Kvr, Vdn, Kp: Tie žmonės, kurie nuosavos žemės neturėjo, gyveno vargìngai Plšk. Iš mažumės vargìngai augau Stk. Kol mažučiai, tai labai vargingaĩ augom Skp. Vargingai peniuos MŽ. Vargingai (skurdžiai) penėtis N. Čia daugis gyventojų gyvena labai vargingai A1884,266. Vargìngai vaikai augo Lpl. Jis vargingaĩ mokės Mžš. Ka i tas Simonas vargìngai ir tą mokyklą [baigė] Lnk. Tai svieto vargìngai gyventa! Švnč. Mes gyvenom vargingaĩ: daug šeimos buvo – septyni vaikai Dj. Prasimaitini, nors ir vargingai, tad ir kentėk Žem. Kaip augau iš mažumės, tai ką gi – mes labai vargingaĩ augom Pn. Tei vargìngai užaugo, tei[p] vargìngai mokslą išėjo – i numirė [p]Jrb. Vargìngai esam buvę, vargìngai esam gyvenę Krtn. Vargìngai užaugo, močia žebravojo i penėjo Klt. Mūsų daug buvo, vargingaĩ gyvenom, nepasleidę buvom Aln. Kad ir vargìngai gyvenom, ale buvom tvirti Sdb. Matai, o ką tu anai padarysi: i vargìngai, i šaltai, i šiltai, o y[ra] stipri, i gan Trk. Jau buvo dar vargingiaũ gyventi, viena palikusi, vaikai buvo maži Žr. Žmonės vargingiaũ gyveno kap dar̃ Dv. Putrius daug vargingiau gyvena už Vanagą I.Simon. 6. vargìngai adv. pamažu, sunkiai, vos ne vos: Jeigu avis kirpsi jauname mėnesė[je], vilna žels vargìngai Vkš. Teip vargìngai kilsta tos mielės Dov. [Augymės iš medės] daug vargingesniai auga, nekaip augymės iš grūdų auginamos S.Dauk. 7. menkas, prastas, paprastas: Mano pasakojimas labai vargìngas Gdr. Vargìngi visi mano žodeliai Str.

vargingas sinonimai

vargingas antonimai

vargingas junginiai

  • vargingas miesto rajonas
  • vargingas miesto rajonas
Ką reiškia žodis vargingumas? Visi terminai iš raidės V.