važiavimas reikšmė

Kas yra važiavimas? važiãvimas sm. (1) I, Š, Rtr, BŽ208, NdŽ, KŽ, PolŽ165, DūnŽ; SD73, Sut, D.Pošk, S.Dauk, N, M, L → važiuoti: 1. Vž, End, Slnt, Trk, Rg, Pgg, Jrb, Ar, Ig, Brž, Krs, Ds Kad bus geras važiãvimas, tai i mes pavažiuosme Vilniun Dglš. Jau ten bjaurus važiãvimas Pln. Žiemą lengvas važiãvimas rogėm Krm. Ale pasiutęs važiãvimas: ka leka, kad ui! KlvrŽ. Mun nebūdavo smagesnio važiãvimo kaip su arkliais Krž. Tie važiãvimai man įkyrėjo iki gyvo kaulo Krkš. Lietus labaimenkas važiãvimas, palauktai rytdienos Pv. Ką darysi, reik arklio, važiãvimas didelis, visi kiemai apvažinėti Šln. | Figūrinio važiavimo varžybos mažiausiai pavojingos rš. ║ Važiavimas brikeliu jam buvo savotiškas smagumas J.Ap. 2. Kad ne tas važiãvimas [į miestą], rugius pabaigtum pjaut Srv. Prieš vinčiaus važiãvimą sėdėjo svodba až stalo Ad. Palangos važiãvimas buvo negerai – susirgo visai Krš. Aš jas (avižas) akėjau prieš Vilkmergės važiãvimą Sl. Ką darysi, reik arklio, važiãvimas didelis Šln. Prieš mano važiãvimą mirtos pražydė[jo] – viena baltai, kita ružavai – an vargo Pv. Paėmiau šmotą piningo iš to važiãvimo Kl. Važiãvimas link namų buvo gana sunkus Plšk. Pabaigo[je] žiemos atsiranda visokių važiãvimų Ėr. Su važiavimu ir grįžimu kelionė kainavo penkiasdešimt rublių Krs. ║ Pavydėjo tėvui važiavimo naktį per šviežiai apsnigtus laukus rš. ║ Daug čia to važiavimo V.Bub. Nors to važiavimo buvo vos ketvirtis kilometro ar mažiau, vis tiek kinkė arklius, ruošėsi A.Rūt. Negi kiek to važiãvimo, sako, sėsk, parvešiu Slm. ║ Ilgas važiãvimas nuobodus PnmA. Po kelių važiavimo dienų sausuma jie atvyko į didelį miestą, savo kelionės tikslą J.Balč. ║ intensyvus ar gausus vykimas: Par karą kas buvo važiãvimas žmonių didžiausias Trg. Iš peklos tų žmonių važiãvimas – tik terškia terškia Mžš. Agurkus reikia sodinti turgaus dienoj, į patį žmonių važiavimą LTR(Rs). 3. Uždulko kelias nuo greito važiavimo vasaros sausroje A.Mišk. Vagone nuo greito važiavimo palubėj dreba šviesi elektros lemputė K.Jank. Pelkių krūmų plūgu vienu, dviem ar daugiau važiavimų padaroma griovio vietoje išmestinė vaga rš. Kopūstų nuėmimo mašina vienu važiavimu nuima 1 ar 2 kopūstų eiles LTEII583. 4. ŠT59 An pirmo (pirmiau) an upės buvo didžiausis važiãvimas Pgg. Ėmė kalbėti apie daiktų kraustymą, atsitraukimą ir jūros važiavimą J.Balč. 5. → važiuoti 11: Ar jis (tėvas) prieš važiãvimą [į Ameriką] nusitraukė, ar jau išvažiavęs? Kvr. Prieš važiãvimą [į vyro namus] viską vagia [vestuvėse] Skdt. 6. → važiuoti 12: Arkliukų beesama stipriai apkaitusių, matyt, sunkus buvo vežimas ar greitas važiavimas Blv. ^ Koks arklys, toks važiãvimas Grž. 7. → važiuoti 30: Katram dabar važiãvimas? (kortuojant) Skr. \ važiavimas; antvažiavimas; apvažiavimas; atvažiavimas; įvažiavimas; išvažiavimas; nuvažiavimas; pavažiavimas; parvažiavimas; pervažiavimas; pravažiavimas; privažiavimas; suvažiavimas; užvažiavimas

važiavimas sinonimai

važiavimas junginiai

  • (pra)važiavimas, (pra)ėjimas, (pra)važiavimas
Ką reiškia žodis važiavinėti? Visi terminai iš raidės V.