gausus reikšmė

Kas yra gausus? gausùs, -ì adj. (4), gáusus, -i (1) K, Š 1. skalsus; apstus; derlingas; našus; turtingas: Respublikos laukuose subrendo gausus derlius sp. Mūsų šalies gamtos resursai yra gausūs ir įvairūs (sov.) rš. Gausus lytus parmerkia žemę I. Gáusi obelis Kp. Gáusi žemė Kp. Šiemet labai gaũsios bul'bos: bent po dvylika kelme Slm. Gáusios pupos Kp. Duok sveikatą ir gausius metus Tat. Susirinko gausi minia rš. Senio gausì kalba, t. y. išranda, ką kalbėti J. Gaũsūs žodžiai BŽ45. Seilės gaũsios, bulvės laiškios – dega ir burna valgant Grg. Užmokestis jūsų gausus yra I. Atnešė jam gausias malones M.Valanč. Darysiu didžiai dėkas gausias KN13. Gausi puota SD72. Džiaukitės ir linksminkitės, nes alga jūsų gausi yra DP532. Jalmužnas gáusias daryt DP472. gausù n.: Tą dieną buvo gausu nuotykių rš. gaũsiai adv., gáusiai, gausiaĩ: Mamaitė gausiai košės išvirtų Žem. Įvykusiose diskusijose gausiai pasisakė korespondentai sp. Viršum miesto pasirodydavo gausiai žėrinti saulės spinduliais padangė rš. Vėjis negaũsiai pučia, t. y. nedideliai J. Marti duoda gaũsiai, t. y. kad žėdnas gautum ir žėdnam reikalui užtektum, ganėtum J. Per amžius lietuvis valstietis savo prakaitu gausiai laistė derlingąją Lietuvos žemę sp. Ko teip gaũsiai tau per veidą ašarėlės krinta? BM448. Jo gausiai ir maloniai teikti patarimai man labai daug reiškė Vd. Rudeniop lietus gausiai lijo Sz. Valgė kas diena gausiai SE140. Ar turite gausiai šieno? Sz. Ant pabengos gausiai apdovenojęs pasiuntinį M.Valanč. Turės gausiai ant iškalbos žodžio PK93. Kuo daugiaus balų, tuo gausiaus varlių Žem. Aš esmu vyras tvirčiausias, gaũsiai (smarkiai) šaukiu po jomarkus JD324. Kraujo lašais jisai juodąją žemę suvilgė per gausiai HI. Gausiausiai visuomet tręšiami šakniavaisiai sp. Pagirs ir užmokės gausiai ir skalsiai DP554. Kraują ... išlieti ... gáusiai DP153. Idant ... gáusiaus turėtų DP245. 2. talpus: Gausùs stotkas, į katrą gali supilti J. Gausùs indas, t. y. skels jis, nepripilsi, neišpilsi J. Gausì kišenė, kur šmotas telpa J. Yra čia alaus gausi bačkelė rš.

gausus sinonimai

gausus antonimai

gausus junginiai

  • gausus sniego
Ką reiškia žodis gausva? Visi terminai iš raidės G.