kišenė reikšmė

Kas yra kišenė? kišẽnė (l. kieszeń, kieszenia) sf. (2) 1. drabužio maišelis smulkiems daiktams susikišti: Be kelių popiergalių, kišenėse nieko daugiau nebuvo P.Cvir. Į kišẽnę kišau J. Apvažinėjo jis Italiją, Prancūziją, Varšuvą pažįsta kaip savo kišenę J.Marc. Griebu į kišenę – pinigų nė znoko JD1562. Valgykit valgykit, svotuliai mano, nekraukit nekraukit kišenėn savo! LTR. ^ Ne rankovė – nebišversi, ne kišenė – nebenupjausi, būsi jau Tupikienė, ir tiek Žem. Ne vien dėkui, reik ir į kišẽnę (taip pasijuokiama iš „dėkui“) Grg. Nuplyšta motinos kišenė, benešant vaikuo, o vaiko – bekavojant nu motinos Grg. Kai piningus pametė, tai skubina kišenę lopyti LTR(Vdk). Vely žvirblis kišenė[je], nekaip dešimt ant stogo Erž. Ubago terbos, o kunigo kišenės neprikrausi Sim. Svetimoj kišenėj visi mėgsta skaityti TŽIII384. Eidamas į krautuvę, neškis kišenę, o į dvarą – sveikatos Bsg. Muškitės, peškitės, o mes prie kišenių Sln. 2. prk. išteklius: O iš ko gi mes pamokysma? Kurgi mūsų kišenė? – vėl atsiduso motina A.Vien. Gyvendamas ne pagal kišenę, terbas iš anksto pasigamink KrvP. 3. įtaisymas malūne miltams vogti: Malūne gudriai įtaisyta jo kišẽnė Vad. 4. šalinė: Kluone javam kraut tarpupėdžiai ir kišenės [galuose] Vlk. ◊ į kišẽnę nedė́k neteisink, neužstok: Nedėk ir jo į kišenę! Srv. į kišẽnę kìšti nekreipti dėmesio, neklausyti: Jo žodelius, kur kalbėjo, į kišenę kišau D11. ilgà kišẽnė turtingas: Kieno kišenė ilgesnė, to ir teisybė didesnė LTR. iš kišẽnės kieno lėšomis: Bepigu iš svetimos kišenės nemokėti Erž. Gera jam iš tėvo kišenės gyventi rš. kišẽnė ìšneša užtenka pinigų: Vargiai kieno kišenė tegalėtų išnešti A1884,121. kišẽnės neplė́šia nesunku palaikyti: Mokslas kišẽnės neplė́šia Ds. kišẽnė atsãko reikia mokėti pinigus: Ką akys nemato, kišẽnė atsãko, dėl to neapsipirk ką pirkdamas Varn. kišẽnėje bū́ti (sėdė́ti) būti prasiskolinusiam: Svetimoj kišenėj sėdi LTR(Šll). Mes visi jo kišenėje rš. skatìkas šokinė́ja kišẽnėje sakoma apie išlaidų: Jau jo kišenė[je] skatikas šokinė[ja] LTR. tuščià kišẽnė neturi pinigų: Ačiū, jau pilna dūšia, tik kišenė dar tuščia Pn.

kišenė sinonimai

kišenė junginiai

  • ne pagal kišenę, pakratyti kišenę, į(si)dėti į kišenę
Ką reiškia žodis kišenėtas? Visi terminai iš raidės K.