išteklius reikšmė

Kas yra išteklius? ìšteklius sm. (1), ištekliùs (3b) NdŽ; R125, MŽ291, ýštėklius (1) Š 1. ištekimas, išgalės; santaupos, atsargos: Bepigu dėdei pokelį (sc. pokylį, prašmintinį) kelti, kad jis turia viso ìštekliaus, t. y. visų turtų pilnas J. Sūnus ìštekliaus turėjo, kad užaugo į drūtį ir į aukštį J. Finansų mokslas vadina būtinus gyvenimui išteklius egzistencijos minimumu rš. Kasdien randasi nauji reikalai, už tai tur augti ir išteklius A1885,122. Maisto ištekliai dideli rš. Kaži ar aš turėsiu ištekliaũs tokį namą pastatyti? Jrb. Kartais žmogus turi ištekliaũs Ig. Kad aš taip turėčiau išteklių (gen. pl.), visi galėtumėt eiti mokytis Vrb. Taupus materialinių išteklių naudojimas yra svarbi sąlyga ekonomijos režimui įgyvendinti sp. Mūsų pramonės pakilimas ištisai pagrįstas mūsų vidiniais ištekliais sp. Menko uždarbio išteklius greit pasibaigė S.Nėr. 2. rš perteklius, gerovė.

Ką reiškia žodis išteklus? Visi terminai iš raidės I.