vargiai reikšmė

Kas yra vargiai? var̃giai prt. K, Š, Ck, Rš, vargiaĩ Š, Brt, Gdl žr. vargu 2: Vargiaĩ jį būt įveikęs Sch235. Var̃giai anas tavę klausis Švnč. Tu tai vos (var̃giai, vargu) ištesėsi KI679. Jis var̃giai (vargu) ateis KII176. Var̃giai jis ten nueis J. Vargiai šiandien pargrįšim MŽ, N. Vargiaĩ jis ateis per tokį lietų Vs. Vargiaĩ sulauksi atvažiuojant Dkš. Vargiaĩ ar anas atvažiuos Klt. Par vėlai išėjo – var̃giai bepaspės Mžš. Vargiaĩ rasime iki Pilviškių gero kelio J.Jabl(Grš). Vargiaĩ senis šią žiemą beišsikrapštys Ll. Ana var̃giai turės mėsos Ml. Vargiaĩ jis turi pinigų, turbūt nieko tę negausi Gž. Jis labai keblioj vietoj gyvena, vargiaĩ ar jūs rasit Ūd. Blažienė var̃giai ką papasakos – ana jau sena labai Vdš. Rusvųjų gyvačių špėtnūs nuodai – var̃giai beišgysi Vb. Va tinkas vargiaĩ ar turėsis po lietaus Slm. Ažejo [debesys, migla], var̃giai ryt bus pagada Dglš. Tik su bulbėm tai var̃giai kas bus: da nesudygę, o dabar jeigu da pridėt tiek [lietaus], tai jau var̃giai išdygtų jos LKT248(Rz). Vargiaĩ tu man atiduosi skolą Ldvn. O kad jis nebūtų savo lazą sugriebęs, tai vargiai jį būt įveikęs BsPI102. O kur nėra šviesos, čia jau vargiai išvysi dar gyvybės! Vd.

vargiai sinonimai

Ką reiškia žodis vargienas? Visi terminai iš raidės V.